Laatste nieuws over Uganda

 

 

 

 

 

Voor elk kind een toekomst!

 Stichting Uganda Werkvoortzetting pater Kees Spil mag meedoen met de Vastenactie.

Vanaf 1977 tot en met zijn gewelddadige dood in 1988 was pater Kees Spil uit de Zuidermeer werkzaam als parochiepastoor in Buswale. Hij had grote plannen voor de parochie die onder zijn zorg viel. Maar vooral ging zijn aandacht uit naar scholing en de jeugd. Hij bouwde scholen en organiseerde voor de jeugd activiteiten

In Uganda krabbelen ze weer op na een intensieve periode van lock-downs. Scholen zijn weer open en de leerlingen vinden de weg weer naar de schoolbanken. Buswale is een afgelegen en zeer grote parochie in de bush (80 km²) over een uitgestrekt gebied die moeilijk te bereiken is. Ook vallen een aantal eilanden hieronder. De mensen leven van de opbrengst van het land en van de visvangst. In droge periodes wordt er weinig tot niets verdiend.

In de parochie Buswale zijn ongeveer 30 lagere scholen. De scholen zijn armlastig en er is een groot gebrek aan instructie- en werkboeken en andere leermiddelen. Om daar iets aan te doen, ondersteunt de stichting het project Bussoms (Buswale Schools Materials). In 2016 werd het project voor het eerst financieel ondersteunt. Hierdoor konden vier scholen voorzien worden van  nieuwe leermiddelen. Wij hebben ervaren dat dit boekenproject enorm stimulerend werkt. Niet alleen voor de leraren en leerlingen, maar ook voor de ouders. Zij zien de onderwijskwaliteit en de schoolresultaten toenemen, hetgeen hun interesse voor het wel en wee van de school vergroot en hen motiveert ook hun steentje bij te dragen aan verdere verbeteringen. Daarom hebben we in 2021 het project Bussoms nogmaals herhaald. Weer konden er drie scholen worden voorzien van nieuwe lesmaterialen.

Om sneller een groter aantal kinderen een kans op goed onderwijs te geven heeft de stichting het Bussomsproject ingediend bij de Vastenactie. We zijn heel blij te melden dat het project is goedgekeurd. Hierdoor krijgen nog eens 3800 kinderen de kans op beter onderwijs.

We hopen dat u met ons deze kinderen een kans wil geven door deel te nemen aan de vastenactie die start op 22 februari 2023

 

 

 

 

Wij zijn ontzettend dankbaar dat de parochies van de Waterkant zich de komende vastentijd gaan inzetten voor Stichting Uganda Werkvoortzetting pater Kees Spil en zo al die kinderen een kans geven op een toekomst.

De heldere stemmen van het kinderkoor zorgden, door het zingen van Afrikaanse liedjes, voor een mooie Afrikaanse sfeer tijdens de Vastenactie – viering in Ursem

 

Nieuwsbrief  december 2022

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de activiteiten in Uganda.
De nieuwsbrief  december 2022 gaat over de volgende onderwerpen:

Kiyunga: Technische school:
Buswale:
Katukuru: Health Centre:
Project Bussoms 2022:
Vastenactie 2023:
Tenslotte:

Nieuwsbrief december 2022

 

Stichting Uganda werkvoortzetting pater Kees Spil heeft zich ingeschreven bij  de Vastenactie.
Verheugd kunnen wij u meedelen dat het project Bussoms door  de Vastenactie is geaccepteerd.
We zijn hier erg blij mee.
Zes primary scholen in Buswale, samen goed voor 3800 leerlingen, worden met deze opbrengst van leermaterialen voorzien.
Met behulp van Vastenactie krijgen nóg meer kinderen een kans op goed onderwijs.
De Vastenactie begint op 1 februari 2023.
We houden u op de hoogte van de activiteiten die hieruit voortvloeien en hopen hierbij op uw steun om er samen een prachtig project van te maken.

 

Katukuru

Father Bala is bezig met de verbetering van de ziekenhuiszorg in Katukuru. Het ziekenhuis is gerenoveerd en uitgebreid met een verpleegsterkamer. Ook is er medische apparatuur gekocht en worden er trainingsprogramma’s in de dorpen uitgevoerd.
Het ziekhuis vervult een belangrijke functie in de regio Katukuru.
Uitbreiding Healing Center Services 2022

 

Nieuwsbrief mei 2022

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de activiteiten in Uganda.
De nieuwsbrief  mei 2022 gaat over de volgende onderwerpen:

Buswale:
Kiyunga: Technische school:
Kiyunga: Meisjesschool:
Katukuru: Health Centre:
Stichtingsactiviteiten 2021:
Tenslotte:

Nieuwsbrief mei 2022

 

Barbara:
Na een eerste start op het bedrijf van een oom zijn Barbara en haar moeder Theresa nu volledig zelfstandig verder gegaan. Ze hebben een boerderij opgericht op hun eigen erf. De melk wordt rechtstreeks verkocht. De eerste kalveren zijn geboren.

 

 

 

 

 

 

 

Buswale:
Het tweede deel van de renovatie van de primaryschool, een klaslokaal en de hal, verloopt voorspoedig

 

 

 

 

 

 

 

Father Joy Mampillikunnel in Nederland

Lees meer..

 

v.l.n.r. Helma Moolenaars, Father Joy Mampillikunnel, Nico Vriend, Vronie Spil-Konijn, Sjaak Spil (afwezig Cees Duipmans)

Father Joy Mampillikunnel

Father Joy Mampillikunnel