Nieuws over de 40MM

De 40MM (40.000 Meter Mars) in Venhuizen heeft in 2017 maar liefst 92.943 euro opgebracht.
Het bedrag is bijeen gelopen door 1193 wandelaars tijdens de tocht door de voormalige gemeente Venhuizen. Deelnemers laten zich hiervoor sponsoren. Gemiddeld maakten zij 77,99 euro per persoon over aan de 40 MM.
De organisatie keerde per project 600 euro uit aan in totaal 142 ontwikkelingsprojecten wereldwijd. Daarnaast ontving een klein aantal projecten een extra bedrag.
Voor de Stichting Uganda komt het ontvangen bedrag neer op 1.000 euro, waarvoor wij de 40MM-organisatie bijzonder erkentelijk zijn.

De organisatie is al bezig met de voorbereidingen voor de komende 45e 40MM-wandeling.
Die is op zaterdag 12 mei 2018

 

De wandelaars van de 43e editie van de 40MM sponsor wandeltocht Venhuizen (2016) hebben een prachtig bedrag bij elkaar gelopen van € 94.093.

Gemiddeld hebben de wandelaars in 2016 per persoon iets meer geld bij elkaar kunnen brengen. Na  verrekening van de organisatiekosten van de wandeling, is de opbrengst verdeeld onder de binnengekomen projectaanvragen, hetgeen heeft geleid tot  het mooie bedrag van €575 per project.

Ook de Stichting Uganda heeft dit bedrag ontvangen, waarvoor wij de 40MM organisatie bijzonder erkentelijk zijn.

Om alvast in de agenda te zetten:  de 44e van de 40MM is dit jaar op zaterdag 27 mei 2017

Voor meer informatie over de 40 MM: http://www.40mm.nl