Parochieraad Bucapido

Bucapido, oprichting en werkwijze

De Stichting Uganda is vanaf haar oprichting in 1989 actief in Buswale, de parochie waar Kees Spil tot zijn dood in oktober 1988 werkzaam was. Jaarlijks is een deel van de door de stichting ontvangen gelden bestemd voor deze parochie.

Aanvankelijk werden deze gelden via het bisdom Jinja naar de parochiepriester overgemaakt, die het vervolgens besteedde aan door hem uitgekozen doelen. Door de vele priesterwisselingen in Buswale zagen de lokale gemeenschap en de stichting in dat er voor een andere, meer structurelere opzet moest worden gekozen.

Daartoe is in juli 2005 de ontwikkelingsorganisatie BUCAPIDO (Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation) opgezet. Hierin zijn afgevaardigden van verschillenden groepen uit de gemeenschap zoals de kerk, vrouwengroep, scholen en polikliniek opgenomen.

Samen komen deze vertegenwoordigers met projectideeën, die aan de stichting worden opgestuurd. In overleg met hen kiest de stichting dan een bepaald projectidee uit, waarna Bucapido het verder uitwerkt in een projectaanvraag. In deze aanvraag zijn o.a. de voorgenomen acties in een bepaalde periode opgenomen plus het bijbehorende budget.

De Stichting Uganda beoordeelt de aanvraag, past die eventueel aan en maakt het goedgekeurde budget over. Na afloop ontvangt zij dan een verantwoordingsrapport plus foto’s van de gerealiseerde zaken.

Bucapido leden

Members of the Bucapido Board in February 2023