Parochieraad Bucapido

Bucapido, oprichting en werkwijze

De Stichting Uganda is vanaf haar oprichting in 1989 actief in Buswale, de parochie waar Kees Spil tot zijn dood in oktober 1988 werkzaam was. Jaarlijks is een deel van de door de stichting ontvangen gelden bestemd voor deze parochie.

Aanvankelijk werden deze gelden via het bisdom Jinja naar de parochiepriester overgemaakt, die het vervolgens besteedde aan door hem uitgekozen doelen. Door de vele priesterwisselingen in Buswale zagen de lokale gemeenschap en de stichting in dat er voor een andere, meer structurelere opzet moest worden gekozen.

Daartoe is in juli 2005 de ontwikkelingsorganisatie BUCAPIDO (Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation) opgezet. Hierin zijn afgevaardigden van verschillenden groepen uit de gemeenschap zoals de kerk, vrouwengroep, scholen en polikliniek opgenomen.

Samen komen deze vertegenwoordigers met projectideeën, die aan de stichting worden opgestuurd. In overleg met hen kiest de stichting dan een bepaald projectidee uit, waarna Bucapido het verder uitwerkt in een projectaanvraag. In deze aanvraag zijn o.a. de voorgenomen acties in een bepaalde periode opgenomen plus het bijbehorende budget.

De Stichting Uganda beoordeelt de aanvraag, past die eventueel aan en maakt het goedgekeurde budget over. Na afloop ontvangt zij dan een verantwoordingsrapport plus foto’s van de gerealiseerde zaken.

Bucapido leden

Name Responsibility Profile/Qualification/Experience
 img7 Mr. Wafula Werimo Atanansi Chairperson Secondary School teacher. He is currently the secretaris: Buswale Parish counsel. Served on NAADS committee and other bodies.
 img9  Mr. Maloba Thomas Vice Chairperson Primary teacher, former head teacher of Buswale Primary school. Currently he is the Namayingo District Inspector of schools.
 imgA Mrs. Alitwala Osinya Alice Treasurer Completed senior four, a leader of the married women.
 imgB Mrs. Wanyama Margaret Secretary She is the head teacher of Buswale Primary school. Has experience in community development work. Chairperson of a women’s group.
 imgC Sr. Margaret Ahimbisibwe Member Primary teacher. A religious nun with experience in pastoral issues and ecucation.
 imgD Mr. Owor Centurio Member Trained in bookkeeping. He is a change agent, prominent farmer inder the BUCAPIDO programme.
 imgE Mr. Wandera Robert Member Leader of the youth, has served on Buswale parish counsil.
Ex-officiels: Joseph Mangeni fr.Richard Okou
Monitoring and Visitior Paul   Bateeze. fr.Richard Okou