Bussoms 2023

7 december 2023    (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : Bucapido (Joseph Mangeni)
Projectnaam                   
: Buswale Schools Scholastic Materials (Bussoms) 2023
Projectomvang              
19.934 euro (19.430 + 504)
Aanvraagmaand            
: Juli 2023
Uitvoeringsperiode        September en oktober 2023

 Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie Parochieraad Bucapido (Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation), opgericht in juli 2005.

 Projectaanvraag
De projectaanvraag betreft de aanschaf van boeken en andere leermiddelen voor 8 lagere scholen in de parochie Buswale. De specifieke projectdoelstellingen zijn:
1. Leerkrachten en leerlingen uitrusten met relevante leerboeken en leermiddelen;
2. Het bewustzijn van ouders en leraren vergroten over hun rollen en verantwoordelijkheden jegens de leerlingen;
3. Het moreel van de leerlingen, leerkrachten, beheerders en ouders stimuleren om leerlingen te ondersteunen bij het verbeteren van hun leerprestaties;
4. Uitbreiding van het aantal voorbeeldscholen (zie toelichting). 

 Projectuitvoering
Een team van Bucapido, onder leiding van Margret Wanayama, voorheen hoofdonderwijzer van de Primary School in Buswale, heeft een overzicht gemaakt van de benodigde leermiddelen voor drie lagere scholen in de parochie Buswale. Nadat stichting Uganda akkoord heeft gegeven op de projectbegroting zijn de leermiddelen onder leiding van Joseph Mangeni aangekocht in Kampala.

De lesmaterialen waren deze keer bestemd voor:

       Schoolnaam                                         Aantal leerlingen    Aantal leraren

1     Buchimo Primary School                                 1113                          12
2     Buchwera Primary School                              1002                          11
3     Bujwanga Primary School                                467                            8
4     Bukimbi Primary School                                   721                            9
5     Bulokha Primary School                                   640                          10
6     Bulundira Primary School                                823                          10
7     Dohwe Primary School                                    925                          11
8     Syanyonja Primary School                              849                          13

Het uitdelen van de boeken werd gedaan door de Bucapido teamleden in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Education Office, een onderwijsinstantie van de overheid. De vertegenwoordiger beloofde te helpen bij het volgen van de leerprestaties van de begunstigde scholen. Dit is heel belangrijk aangezien dát het belangrijkste doel van de Stichting Uganda en Bucapido is, het verbeteren van de prestaties van de scholen.

De aankoop, transport en verdeling van de leermiddelen zijn succesvol verlopen. Nadat de boeken waren uitgedeeld is de scholen gevraagd om de boeken te stempelen. Na twee weken zijn Joseph en de voorzitter van Bucapido samen opnieuw langs gegaan om dit te controleren. Alle boeken waren gestempeld, hetgeen een goede zaak is. Duidelijk is nu welke school de eigenaar is, waardoor de kans op ontvreemding van de spullen aanzienlijk is verkleind.

Projectfinanciering
Stichting Uganda is heel blij dat tijdens de vastenperiode in 2023 het doel is gehaald om 10.000 euro op te halen voor het project Bussoms 2023. Zelfs ruimschoots, het eindbedrag is 14.430 euro geworden. Tezamen met de door Vastenactie toegezegde subsidie van 5.000 euro (50% van het doelbedrag) konden we het project Bussoms 2023 ter waarde van 19.430 euro laten uitvoeren. Dit bedrag is door Vastenactie rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van Stichting Uganda, naar de rekening van Bucapido in Uganda overgemaakt.

Projectverantwoording
De ontvangen projectverantwoording bestaat uit foto’s, een uitvoeringsverslag en een financieel verslag. Het financieel verslag bevatte een kopiebankafschrift met daarop het van Vastenactie ontvangen bedrag, de aankoopfactuur van de leermiddelen en de in 4-voud afgetekende afleverlijst per school. Ondertekenaars zijn projectleider Joseph Mangeni, de voorzitter van Bucapido Wafula Werimo Atanansi, de directeur van de betreffende school en de vertegenwoordiger van het Education Office.

Minpunt is wel dat het budget met 504 euro is overschreden. Stichting Uganda heeft dat voor haar rekening genomen.

Naast de aankoopfactuur van de leermiddelen zijn er projectuitvoeringskosten gemaakt voor o.a. aankoop, transport en distributie van de leermiddelen; deze bedroegen 776 euro, zijnde 3.9% van de totale projectkosten (budget + overschrijding).

Toelichting
De ongeveer 30 lagere scholen in de parochie Buswale zijn armlastig, er is een groot gebrek aan instructie- en werkboeken en andere leermiddelen. Om daar iets aan te doen, heeft de stichting Uganda  in 2016 het project Bussoms 2016 (Buswale Schools Scholastic Materials 2016) gefinancierd, waardoor 3 basisscholen van leermiddelen werden voorzien.

In het project Bussoms 2021 zijn wederom Buswale Primary School én 2 nieuwe basisscholen van leermiddelen voorzien. Het totaal aantal scholen dat van leermiddelen is voorzien ging naar 5.

In 2022 hebben door het project Bussoms 2022 nog 3  basisscholen leermiddelen gekregen, waardoor vanaf dan 8 van de 30 basisscholen met de juiste leermiddelen werken.

Van het project Bussoms 2023 tenslotte hebben 8 scholen geprofiteerd. De teller staat nu op 16.