Bussoms 2016

9 december 2016  (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : Bucapido, Paul Bateeze
Projectnaam                    :
Buswale Schools Scholastic Materials (Bussoms)
Projectomvang               :
5.000 euro
Aanvraagmaand             :
November 2015
Uitvoeringsperiode        :
Januari t/m Maart 2016 

Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation (BUCAPIDO) is opgericht in juli 2005.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
De projectaanvraag betreft de aanschaf van boeken en andere leermiddelen voor drie lagere scholen in de parochie Buswale. De specifieke projectdoelstellingen waren:
1. Leerkrachten en leerlingen uitrusten met de relevante leerboeken en leermaterialen
2. Het bewustzijn van de ouders en leraren vergroten over hun rollen en verantwoordelijkheden jegens de leerlingen.
3. Het moreel van de leerlingen, leerkrachten, beheerders en ouders stimuleren om leerlingen te ondersteunen bij het verbeteren van hun leerprestaties.

Projectuitvoering
Een team van 3 leden van BUCAPIDO onder leiding van Joseph Mangeni heeft de aankoop van de verschillende leerboeken en -materialen gedaan. De schoolmaterialen zijn door het team in Kampala aangekocht en in een busje naar Buswale getransporteerd. Vervolgens zijn ze verspreid onder drie lagere scholen te weten de Buswale Primary School, Buyika Primary School en Buwagama Primary School.

De overhandiging van de boeken en materialen aan de schoolleiding gebeurde in aanwezigheid van Bucapido, lokale leiders  en diverse hoogwaardigheidsbekleders. De rol van Bucapido en de Stichting Uganda werd daarbij uitvoerig geprezen.

Onderdeel van het project was ook om de leraren en ouders meer na te laten denken over een goede leeromgeving voor de kinderen. Welke ondersteuning hebben ze van leraren en ouders nodig? Mooi om te zien was dat de leraren van Buwagama lagere school besloten om honderd bananenzaailingen te planten en een kleine groentetuin op te zetten, zodat de school in de toekomst ook wat te eten kan verzorgen.

Toelichting
Tijdens hun werkbezoek van Nico en Margriet in februari 2018 hebben zij o.a. de drie bovengenoemde scholen bezocht. Daar hebben zij de ontvangstlijsten van de gekregen schoolmaterialen gezien plus de materialen zelf, uitgestald in het schoolkantoor. De leraren waren er enorm blij mee. De kwaliteit van het onderwijs is omhoog gegaan en de leerlingaantallen zijn toegenomen.

Foto’s uit Buswale

 

 

Foto’s uit Buyika

 

Foto’s uit Buwagama