Bussoms 2021

8 november 2021  (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager             : Bucapido
Projectnaam                    : Buswale Schools Scholastic Materials (Bussoms) 2021
Projectomvang               : 5.000 euro
Aanvraagmaand             : Mei 2021
Uitvoeringsperiode        : Augustus t/m november  2021 

Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie Parochieraad Bucapido (Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation), opgericht in juli 2005.

Projectaanvraag
De projectaanvraag betreft de aanschaf van boeken en andere leermiddelen voor drie lagere scholen in de parochie Buswale. De specifieke projectdoelstellingen zijn:
1. Leerkrachten en leerlingen uitrusten met relevante leerboeken en leermiddelen;
2. Het bewustzijn van ouders en leraren vergroten over hun rollen en verantwoordelijkheden jegens de leerlingen;
3. Het moreel van de leerlingen, leerkrachten, beheerders en ouders stimuleren om leerlingen te ondersteunen bij het verbeteren van hun leerprestaties;
4. Uitbreiding van het aantal voorbeeldscholen (zie toelichting). 

Projectuitvoering
Een team van Bucapido, onder leiding van hoofdonderwijzeres Margret Wanayama van de Primary School in Buswale, heeft een overzicht gemaakt van de benodigde leermiddelen voor drie lagere scholen in de parochie Buswale. Onder leiding van projectleider Joseph Mangeni zijn de aankopen gedaan.

Dat is goed gegaan, alleen vanwege de lockdown duurde het enkele dagen om alle materialen op de juiste plaats te krijgen. Uiteindelijk is ook dat succesvol verlopen.

De lesmaterialen waren deze keer bestemd voor Buswale Primary School, Bulamba Primary School en Banda Primary School. De leermiddelen zijn aan de scholen overhandigd door de leden van Bucapido en vertegenwoordigers van het District Education Office, een overheidsorganisatie. Naast deze personen waren de leden van het schoolcomité, de leraren en andere belanghebbenden (lokale leiders) aanwezig.

Het District Education Office bedankte in haar woordje de stichting Uganda voor het geweldige werk dat zij doet bij het ondersteunen van het onderwijs van het Namayingo District, behorende tot de parochie Buswale. Zij beloofde samen te werken met Bucapido bij het verder  ontwikkelen van de schoolprestaties. Ook spraken zij de hoop uit dat dit project in de toekomst weer wordt herhaald, zodat ook andere lagere scholen in de parochie kunnen profiteren.

Toelichting
De ongeveer 30 lagere scholen in de parochie Buswale zijn armlastig, er is een groot gebrek aan instructie- en werkboeken en andere leermiddelen. Om daar iets aan te doen, heeft de stichting Uganda  in 2016 het project Buswale Schools Scholastic Materials (Bussoms) ondersteund. Door dit project zijn 3 scholen voorzien van leerboeken en andere leermiddelen. De begunstigde scholen waren toen Buswale Primary School, Buyika Primary School en Buwagama Primary School.

Het Bussoms 2016 project heeft goede resultaten opgeleverd. Alle drie de scholen zagen een toeloop van het aantal leerlingen en een verbetering van de leerprestaties. Dit heeft een positieve uitstraling op de overige scholen gehad, de 3 scholen zijn voorbeeldscholen geworden. Vanwege deze goede resultaten heeft het project Bussoms 2016 een vervolg gekregen in het project Bussoms 2021.