Bussoms 2022

9 mei 2023 (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : Bucapido (Joseph Mangeni)
Projectnaam                   
: Buswale Schools Scholastic Materials (Bussoms) 2022
Projectomvang              
5.000 euro
Aanvraagmaand            
November 2022
Uitvoeringsperiode        Maart en april 2023 

Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie Parochieraad Bucapido (Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation), opgericht in juli 2005. 

Projectaanvraag
De projectaanvraag betreft de aanschaf van boeken en andere leermiddelen voor drie lagere scholen in de parochie Buswale. De specifieke projectdoelstellingen zijn:
1. Leerkrachten en leerlingen uitrusten met relevante leerboeken en leermiddelen;
2. Het bewustzijn van ouders en leraren vergroten over hun rollen en verantwoordelijkheden jegens de leerlingen;
3. Het moreel van de leerlingen, leerkrachten, beheerders en ouders stimuleren om leerlingen te ondersteunen bij het verbeteren van hun leerprestaties;
4. Uitbreiding van het aantal voorbeeldscholen (zie toelichting).  

Projectuitvoering
Een team van Bucapido, onder leiding van Margret Wanayama, voorheen hoofdonderwijzer van de Primary School in Buswale, heeft een overzicht gemaakt van de benodigde leermiddelen voor drie lagere scholen in de parochie Buswale. Nadat stichting Uganda akkoord heeft gegeven op de projectbegroting zijn de leermiddelen onder leiding van Joseph Mangeni aangekocht in Kampala.

De lesmaterialen waren deze keer bestemd voor Bunhunya Primary School, Madowa Primary School en Majoga Primary School. Het uitdelen van de boeken werd gedaan in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Education Office, een onderwijsinstantie van de overheid. De vertegenwoordiger beloofde te helpen bij het volgen van de leerprestaties van de begunstigde scholen. Dit is heel belangrijk aangezien dát het belangrijkste doel van de Stichting Uganda en Bucapido is, het verbeteren van de prestaties van de scholen. Ook sprak hij de hoop uit dat dit project in de toekomst wéér wordt herhaald zodat ook de andere  scholen in de parochie Buswale hun onderwijs kunnen verbeteren.

Het project liep vertraging op, omdat de zoon van de hoofdonderwijzer van Buswala Primary School onverwachts overleed. In zijn rol als voorzitter van deze school was Joseph Mangeni hierbij zeer betrokken. Ook werd op de dag van de begrafenis de jongste zoon van Joseph voor twee weken opgenomen in het ziekenhuis in verband met complicaties bij een malaria-aanval.

De aankoop, transport en verdeling van de leermiddelen zijn verder succesvol verlopen. Nadat de boeken waren uitgedeeld is de scholen gevraagd om de boeken te stempelen. Na twee weken zijn Joseph en de voorzitter van Bucapido samen opnieuw langs gegaan om dit te controleren. Alle boeken waren gestempeld, hetgeen een goede zaak is. Duidelijk is nu welke school de eigenaar is, waardoor de kans op ontvreemding van de spullen aanzienlijk is verkleind.

Projectverantwoording
De ontvangen projectverantwoording bestaat uit foto’s, een uitvoeringsverslag en een financieel verslag. Het zag er keurig uit.
Het financieel verslag bevatte een kopiebankafschrift met daarop het van Stichting Uganda ontvangen bedrag, de aankoopfactuur van de leermiddelen en de in 3-voud afgetekende afleverlijst per school. Ondertekenaars zijn projectleider Joseph Mangeni, de directeur van de betreffende school en de vertegenwoordiger van het Education Office.

Naast de aankoopfactuur van de leermiddelen zijn er projectuitvoeringskosten gemaakt voor o.a. aankoop, transport en distributie van de leermiddelen; deze bedroegen 382 euro, zijnde 7,7% van de totale projectkosten.

Toelichting
De ongeveer 30 lagere scholen in de parochie Buswale zijn armlastig, er is een groot gebrek aan instructie- en werkboeken en andere leermiddelen. Om daar iets aan te doen, heeft de stichting Uganda  in 2016 het project Bussoms 2016 (Buswale Schools Scholastic Materials 2016) gefinancierd, waardoor 3 basisscholen van leermiddelen werden voorzien.

In 2021 volgde het project Bussoms 2021, waardoor wederom Buswale Primary School én 2 nieuwe basisscholen nieuwe leermiddelen kregen.

Door Bussoms 2022 zijn weer 3 basisscholen van leermiddelen voorzien, waardoor nu totaal 8 van de 30 basisscholen met nieuwe leermiddelen werken.