Renovatie Primary School 2021

22 februari 2023  (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : Bucapido (Joseph Mangeni)
Projectnaam                    :
Renovatie klaslokaal en hal van de Primary School
Projectomvang:
Uganda Foundation       :
11.000 + 3000 euro
Schoolbestuur                :
4.000 euro
Aanvraagmaand             :
December 2021

Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie BUCAPIDO (Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation) is opgericht in juli 2005. Contactpersoon voor de Stichting Uganda is Joseph Mangeni.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure  is gevolgd.

Projectaanvraag
De projectaanvraag is ontvangen in december 2021. Het betreft hier een tweede aanvraag met betrekking tot de renovatie van de Primary School in Buswale. Ditmaal was het doel om een niet meer in gebruik zijnde gedeelte van de school te vervangen door een grote hal met een dubbelfunctie. De hal in zijn geheel wordt gebruikt om bijeenkomsten met veel personen te faciliteren. In tweeën opgedeeld wordt hij als twee afzonderlijke klaslokalen gebruikt.

De werkzaamheden betroffen:
1. Vernieuwen van dak, muren en vloer
2. Vernieuwen ramen en deuren
3. Stuken en verven
4. Aanbrengen van goten
5. Plaatsen van een watertank van 10.000 liter

Projectuitvoering

De uitvoering heeft grotendeels plaatsgevonden in 2022, met een restant in 2023. Als eerste zijn de oude golfplaten verwijderd, waarna de dakspanten konden worden gedemonteerd. Dit was noodzakelijk omdat het nieuwe dak steiler gemaakt moest worden. In de oude situatie was het dak niet steil genoeg, waardoor bij tropische stortbuien het water niet snel genoeg kon worden afgevoerd en naar binnen kwam.

Na het aanbrengen van de nieuwe spanten zijn de golfplaten gelegd. Deze zijn van zeer goede kwaliteit, wat een lange levensduur ten goede komt. Daarna zijn de nieuwe ramen en deuren geplaatst.

De ramen bestaan aan een zijde uit traditioneel ijzeren traliewerk. Maar aan de andere zijde zijn het dichte, metalen luiken die overdag worden opengezet en ’s avonds worden afgesloten. Dit is ingegeven door brandveiligheid, door openstaande ramen kan je in geval van nood snel ontsnappen.

Na het stuken was het geld op. Ook in Uganda zijn de prijzen in het afgelopen jaar voortdurend opgelopen. Wat niet meehielp was dat een deel van de materialen aangekocht is in de periode dat de euro zwakker was dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Bij het omwisselen naar Ugandese Shilling (UGX) was er gelijk al een tekort. Na het stuken was het tekort opgelopen naar 3.000 euro, hetgeen door de stichting voor haar rekening is genomen.

Bij het bezoek van Nico en Margriet aan Buswale in februari 2023 was de school geverfd. Alleen de goten en de watertank moesten nog worden geïnstalleerd. De kleur is blauw geworden, omdat die mooi aansluit bij de blauwe schooluniformen.

Toelichting

Met enige trots vertelde Joseph Mangeni dat het schoolbestuur en de ouders ook hebben bijgedragen aan de renovatie. Van de totale kosten is ruim 28% door hen bijeengebracht. Een mooi voorbeeld van betrokkenheid van de ouders bij de school.

De hal heeft een capaciteit van 300 personen en is werkelijk prachtig geworden. Reeds voor de laatste eindjes klaar waren, er moest nog geverfd worden en de watergoten en watertank ontbraken nog, is de hal al in gebruik genomen voor een bijeenkomst van oud-leerlingen.