Renovatie Primary School 2019

22 februari 2021  (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : Bucapido (Joseph Mangeni), Paul Bateeze
Projectnaam                    :
Renovatie kantoor en lerarenkamer v/d Primary School
Projectomvang               :
7.600 euro (bijdrage Uganda Foundation)
                                         : 5.400 euro (bijdrage schoolbestuur en oudercomité)
Aanvraagmaand             :
Oktober 2019

Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie BUCAPIDO (Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation) is opgericht in juli 2005. Contactpersoon voor de Stichting Uganda is Joseph Mangeni.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
De projectaanvraag werd ontvangen in 2019. Het betreft hier een eerste aanvraag met betrekking tot de renovatie van de Primary School in Buswale. Er zal worden begonnen met het schoolkantoor. Hierin bevinden zich de werkkamer van de directrice, de schooladministratie en het magazijn.

1. Vernieuwen van dak, muren en vloer
2. Vernieuwen ramen en deuren
3. Stuken en verven
4. Aanbrengen van goten
5. Plaatsen van een watertank van 10.000 liter
6. Aansluiten op het plaatselijk elektriciteitsnetwerk
7. Aanplant van bomen

Projectuitvoering
De uitvoering heeft plaatsgevonden in 2019 en 2020. Na een aanvankelijke snelle start werden de werkzaamheden vertraagd door het ook daar aanwezige Covid19 virus. Transport van materialen was zeer beperkt mogelijk en de prijs van sommige materialen verdubbelde.

Begin december 2020 ontvingen we de mededeling dat het project ondanks alle tegenslagen toch was afgerond.

Toelichting
Met enige trots vertelde Joseph Mangeni dat het met behulp van het schoolbestuur, de ouders en de leraren gelukt was om de renovatie af te ronden. Van de totale kosten is ruim 40% bijeengebracht door de ouders zelf in de vorm van aangeleverde materialen, arbeid en geld. Hierdoor was het zelfs mogelijk om behalve het kantoor, ook de ernaast gelegen lerarenkamer te renoveren.

Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking en betrokkenheid van de ouders bij de school.

De aanplant van bananenbomen rondom het gebouw is, naast vorming van schaduw, ook van belang voor de voedselvoorziening van leerlingen en onderwijzers.