Sociale Hygiene Project

In 2006 is er al een kleine opzet gemaakt door Joseph Mangeni, inwoner van Buswale. Op eigen initiatief en met zijn eigen compound als voorbeeld is hij hieraan begonnen. Nico (voorzitter) was in 2006 op bezoek in Buswale en kwam met dit project in aanraking. Samen met Joseph maakte hij de afspraak dit project uit te gaan breiden.
Het doel ervan is de leefomstandigheden van de mensen te verbeteren op het gebied van hygiëne, landbouw en veeteelt.
Aandachtspunten :
” Op een juiste wijze verzorgen van het vee waardoor de opbrengst van melk, eieren en vlees groter is;
” Hoe teel je groente en kweek je bomen in de hete zon;
” Hygiënisch werken op en rond de compound;
” Toilet hygiëne;
” Zuinig omgaan met brandhout (in het kader van de ontbossing);
” Hoe haal je het maximale rendement uit je kookvuur;
” Maar ook het realiseren van kinderopvang, zodat de moeder het werk op het land kan doen.