Soft development 2013

28 april 2014  (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : Bucapido, Paul Bateeze
Projectnaam                    :
Soft development 2013
Projectomvang               :
5.000 euro
Aanvraagmaand             :
Juni 2013
Uitvoeringsperiode        :
Juli t/m December 2013

Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation (BUCAPIDO) is opgericht in juli 2005.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
De projectaanvraag is een voortzetting van het soft development program en  betreft vervolgtraining en -begeleiding van programmadeelnemers uit 4 dorpen en 6 groepen.

Projectuitvoering
In april 2014 is het projectverantwoordingsrapport ontvangen. Hier volgen enige vermeldenswaardige zaken.

Positieve ontwikkelingen
1. Een aantal deelnemers is in meer of mindere mate doorgegaan met de uitvoering van hun plan en met wat ze geleerd hebben, met name op het gebied van bananenteelt, cassave, groenteteelt en geiten.

2. De bananen van degenen die de geleerde kennis hebben toegepast, werden niet getroffen door felle zonnestralen die de gewassen van de boeren veel schade hebben berokkend.

3. Sommige boeren genereerden en krijgen nog steeds inkomsten uit de teelt van groenten, met name dodo, tomaten.

4. Sommige hebben hun geiten ingeruild voor koeien en hebben geiten verkocht om schoolgeld voor hun kinderen te betalen.

5. Sommige leden van de gemeenschap hebben hun zelfredzaamheid ontwikkeld en waarderen de kennis en informatie die hen is gegeven.

6. Sommigen hebben grote plannen en vooruitzichten om het beter te doen: inkomsten genereren en in de nabije toekomst commerciële boeren worden.

Uitdagingen
1. De langdurige droogte heeft gewassen vernietigd, vooral moestuinen en de meeste deelnemers hebben geen groenten meer. Door de langdurige droogte hebben de boeren slechte oogsten en weinig voedsel.

2. Goed leiderschap blijft een echte uitdaging.

3. Lange afstanden en slechte wegen.