Soft development 2014

10 december 2015 (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : Bucapido, Paul Bateeze
Projectnaam                   : Soft development 2014
Projectomvang               :
5.000 euro
Aanvraagmaand             :
September 2014
Uitvoeringsperiode        :
Juli t/m december 2014            

Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation (BUCAPIDO) is opgericht in juli 2005.

Aanvraagprocedure
De Stichting Uganda is vanaf haar oprichting in 1989 actief in Buswale, de parochie waar Kees Spil tot zijn dood in oktober 1988 werkzaam was. Jaarlijks is een deel  van de door de stichting ontvangen gelden bestemd voor deze parochie. De procedure die hierbij wordt gevolgd is de volgende. Bucapido stelt een lijst met activiteiten op waar zij zich op wil richten. Joseph Mangeni bespreekt dit met Paul Bateeze, waarna Paul een projectaanvraag indient met daarin opgenomen de voorgenomen acties in een bepaalde periode en het bijbehorende budget. De Stichting Uganda beoordeelt de aanvraag, past die eventueel aan en maakt het goedgekeurde budget over. Na afloop ontvangt zij dan een verantwoordingsrapport plus foto’s van de gerealiseerde zaken.

Soft Development programma

De meeste mensen in landelijk Uganda denken dat ze wel worden geholpen en zijn daardoor behoorlijk afwachtend. Op deze manier verzuimen ze initiatief te nemen, zeggend dat ze arm zijn. Maar ze hoeven niet echt arm te zijn, ze hebben immers hulpbronnen zoals land, vee en kippen. Daarom is het nodig hun houding te veranderen, hen te laten inzien dat dingen mogelijk zijn en hen aan te moedigen om samen te werken, de vereiste hoeveelheid en kwaliteit van producten te produceren en overschotten gezamenlijk op de markt te brengen. Op deze manier zouden ze een betere onderhandelingspositie ten opzicht van handelaren hebben.

Om deze afwachtende houding te doorbreken is het zogenaamde soft development programma bedacht.  Hieronder vallen de volgende activiteiten.

  1. Een enquête uitvoeren en de status-quo van de beoogde activiteiten in de doeldorpen vaststellen.
  2. Het vergroten van gemeenschapsparticipatie, om zo de doelgroepen te betrekken bij het identificeren, plannen en beheren van hun eigen ontwikkelingsinitiatieven, zowel op huishoudniveau als op gemeenschapsniveau.
  3. Het vergroten van voedselzekerheid voor huishoudens. Verbeter de belangstelling en opleiding in technieken voor voedselproductie. Voorzie de deelnemers aan het programma van verbeterde plantmaterialen zoals maïs, bonenzaden, cassave stengels, bananenuitlopers, enz.
  4. Het genereren van een inkomen. Train de huishoudens om goed voor de kippen, geiten en varkens te zorgen. Dieren moeten worden bijgevoerd en indien nodig gevaccineerd. Laat de mensen kennis maken met verbeterde landbouw- en veeteeltmethoden, waardoor je productievere en klimaatbestendigere rassen krijgt.
  5. Het opzetten van een boomkwekerij voor het kweken van bomen voor verschillende doeleinden.
  6. Het monitoren van het verloop van de activiteiten en bijsturen indien nodig. Rapportering van de resultaten.

Om bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren is veel communicatie nodig. Informatiesessies worden gevolgd door planning- en trainingssessies. Daarnaast moeten ook plaatselijke leiders en niet-deelnemers over de gang van zaken worden geïnformeerd. En dan zijn daar nog andere belanghebbende zoals donoren, bisdom en lokale overheid.

Projectaanvraag

De projectaanvraag betreft vervolgtraining en -begeleiding van programmadeelnemers van 6 eerder getrainde groepen en 4 nieuwe groepen.

Projectuitvoering

In december 2015 is het projectverantwoordingsrapport ontvangen. Hier volgen enige vermeldenswaardige zaken.

Positieve ontwikkelingen
1. Vier nieuwe gemobiliseerde gemeenschappen, namelijk Mukorobi (Jeugd), Kitondha, Bidimo en Lwangosia, waardoor er nu in totaal 8 gemeenschappen / dorpen aan het programma meedoen.

  1. De zwakke groepen zoals Mahono Madidi van Lubira, Mutumba en Buswale werden opnieuw gemobiliseerd.
  2. Duizend bananen planten werden gekocht en geleverd aan de 4 nieuwe gemeenschappen.
  3. Demonstratietuinen werden geopend in de nieuwe gemeenschappen
  4. De eerder getrainde groepen werden bezocht en geïmplementeerde activiteiten werden gemonitord. Daar waar nodig werd extra training en begeleiding gegeven.

Behaalde successen
De bananen die de extreme droogte en hete omstandigheden hebben overleefd, werden bemest en momenteel produceren ze al bananen. Boeren in de gemeenschappen van Babiri Bandu en Buchimo verkopen bananen. In de nieuwe gemeenschappen zijn er een aantal boeren in Kitodha en Budimo met bananen die het goed doen.

Uitdagingen
De maanden juli t/m december 2014 waren erg droog en heet, zodat een groot deel van de geproduceerde bananen en groenten volledig verdroogden.

Toelichting
In sommige dorpen zijn de geadviseerde methoden niet goed toegepast. De deelnemers zullen opnieuw worden begeleid. Daarnaast heeft de parochie Buswale flink te lijden gehad onder een extreem lange hitte- en droogteperiode. Het simpele druppel-water irrigatiesysteem was niet altijd voldoende om het verdrogen van de planten op de akkers te voorkomen.

Een van de aanbevelingen van coördinator Paul Bateeze is dan ook dat de Bucapido-organisatie in Buswale gaat nadenken over een betere irrigatiemethode. De verwachting is namelijk dat langdurige droogteperiodes in de toekomst vaker zullen voorkomen.

Sommige deelnemende dorpen waren ondanks de droogte wel succesvol. Daar was een aantal boeren dankzij de geografische ligging (minder droog) gelukkig wel in staat bananen te oogsten.

Foto’s  uit Buswale

 

Foto’s uit Bunyika

Foto’s uit Buwagama