Soft development 2016

30 oktober 2017  (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : Bucapido, Paul Bateeze
Projectnaam                    :
Soft development 2016
Projectomvang               :
5.000 euro
Aanvraagmaand             :
Mei 2016
Uitvoeringsperiode        :
Januari t/m December 2016 

Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation (BUCAPIDO) is opgericht in juli 2005.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
De projectaanvraag is een voortzetting van het soft development program en betreft  vervolgtraining en -begeleiding van programmadeelnemers van eerder getrainde groepen en 4 nieuwe groepen.

Projectuitvoering
In december 2016 is het financiële gedeelte van het projectverantwoordingsrapport ontvangen en in oktober 2017 het tekstuele gedeelte. Hier volgen enige vermeldenswaardige zaken.

  1. Training Buwagama Primary School in bananenteelt en het verbouwen van groente. Na de voorlichting op de basisschool in Buwagama besloot het schoolbestuur om bananen in de schooltuin te planten op de nieuwe manier, zodat leerlingen en leraren de verbeterde methode voor bananenteelt kunnen leren, zodat ze die dan later in hun eigen huis kunnen implementeren. Ook werden de groentes sukuma, wiki en tomaten geplant.
    110 bananenuitlopers werden geplant, waarvan er 83 het goed deden en er 27 werden getroffen door droogte, ziekten en plagen. Het resultaat is dat de leraren sinds april 2017 op school kunnen eten. Elke week oogsten ze 2 á 3 grote trossen bananen. Tot nu toe zijn 3 leraren en 4 ouders aan de slag gegaan om zelf ook bananen op de gedemonstreerde wijze te gaan telen.
  2. Training van een groep in de Panga gemeenschap van Christine. De training bestond uit de constructie van een geitenhok en een kippen hok. Ook werd een geitenbok van een verbeterd ras aangekocht en overgedragen aan Christine.
    De bok werd gekocht om hem te kruisen met lokale geiten om zo een verbeterde lokale geit te telen. Per keer dat de bok in actie komt, betaalt de eigenaar van de geit een klein bedrag. Dit geld wordt opzij gezet om de  kosten van een veearts te kunnen betalen mocht de bok ziek worden. Hij is niet uit de streek afkomstig en kan kwetsbaar blijken te zijn.
  3. De eerder getrainde groepen in Buwagama, Kithoda en Panga werden bezocht en geïmplementeerde activiteiten werden gemonitord. Daar waar nodig werden extra training en begeleiding gegeven. Zo werd het mulchen van de grond gedemonstreerd en hoe bananenplanten te verzorgen middels zelfgemaakte mest en pesticiden om insecten en kevers die de bananenplanten aantasten te doden.
  4. Installatie van 2 zonne-energiepanelen met 8 verlichtingspunten in Buswale primary school.

Bucapido heeft door observaties geleerd dat zien een betere wijze van kennisoverdracht is, dan luisteren tijdens theoretische cursussen. Daarom wordt tegenwoordig het accent meer gelegd op demonstraties.
Zoals die van het telen van de passievrucht. Een vrucht die evenals bananen prima in het tropenklimaat gedijt. Ervaren telers van deze vruchten wordt gevraagd hun kennis te delen door middel van demonstraties en praktische training. ‘Onze mensen hebben meer tijd nodig om een geheel andere teelwijze te leren. Generaties lang hebben ze de oude methode gehanteerd, het kost tijd om dit te veranderen,’ zegt de woordvoerder van BUCAPIDO,  ‘we zullen daarom geduldig de verbeterde teelwijze indien nodig keer op keer herhalen’.