Soft development 2017

11 februari 2018 (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : Bucapido, Paul Bateeze
Projectnaam                    :
Soft development 2017
Projectomvang               :
5.000 euro
Aanvraagmaand             :
Mei 2016, vervolgstorting
Uitvoeringsperiode        :
Januari t/m december 2017   

Projectaanvrager
De ontwikkelingsorganisatie Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation (BUCAPIDO) is opgericht in juli 2005.
Aanvraagprocedure
De Stichting Uganda is vanaf haar oprichting in 1989 actief in Buswale, de parochie waar Kees Spil tot zijn dood in oktober 1988 werkzaam was. Jaarlijks is een deel van de door de stichting ontvangen gelden bestemd voor deze parochie. De procedure die hierbij wordt gevolgd is de volgende. Bucapido stelt een lijst met activiteiten op waar zij zich op wil richten. Joseph Mangeni bespreekt dit met Paul Bateeze, waarna Paul een projectaanvraag indient met daarin opgenomen de voorgenomen acties in een bepaalde periode en het bijbehorende budget. De Stichting Uganda beoordeelt de aanvraag, past die eventueel aan en maakt het goedgekeurde budget over. Na afloop ontvangt zij dan een verantwoordingsrapport plus foto’s van de gerealiseerde zaken.
Soft Development programma
De meeste mensen in landelijk Uganda denken dat ze wel worden geholpen en zijn daardoor behoorlijk afwachtend. Op deze manier verzuimen ze initiatief te nemen, zeggend dat ze arm zijn. Maar ze hoeven niet echt arm te zijn, ze hebben immers hulpbronnen zoals land, vee en kippen. Daarom is het nodig hun houding te veranderen, hen te laten inzien dat dingen mogelijk zijn en hen aan te moedigen om samen te werken, de vereiste hoeveelheid en kwaliteit van producten te produceren en overschotten gezamenlijk op de markt te brengen. Op deze manier zouden ze een betere onderhandelingspositie ten opzicht van handelaren hebben.
Om deze afwachtende houding te doorbreken is het zogenaamde soft development programma bedacht. Hieronder vallen de volgende activiteiten.
1. Een enquête uitvoeren en de status-quo van de beoogde activiteiten in de doeldorpen vaststellen.
2. Het vergroten van gemeenschapsparticipatie, om zo de doelgroepen te betrekken bij het identificeren, plannen en beheren van hun eigen ontwikkelingsinitiatieven, zowel op huishoudniveau als op gemeenschapsniveau.
3. Het vergroten van voedselzekerheid voor huishoudens. Verbeter de belangstelling en opleiding in technieken voor voedselproductie. Voorzie de deelnemers aan het programma van verbeterde plantmaterialen zoals maïs, bonenzaden, cassave stengels, bananenuitlopers, enz.
4. Het genereren van een inkomen. Train de huishoudens om goed voor de kippen, geiten en varkens te zorgen. Dieren moeten worden bijgevoerd en indien nodig gevaccineerd. Laat de mensen kennis maken met verbeterde landbouw- en veeteeltmethoden, waardoor je productievere en klimaatbestendigere rassen krijgt.
5. Het opzetten van een boomkwekerij voor het kweken van bomen voor verschillende doeleinden.
6. Het monitoren van het verloop van de activiteiten en bijsturen indien nodig. Rapportering van de resultaten. Om bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren is veel communicatie nodig. Informatiesessies worden gevolgd door planning- en trainingssessies. Daarnaast moeten ook plaatselijke leiders en niet-deelnemers over de gang van zaken worden geïnformeerd. En dan zijn daar nog andere belanghebbende zoals donoren, bisdom en lokale overheid.
Projectaanvraag

De projectaanvraag is een voortzetting van het soft development program en betreft vervolgtraining en -begeleiding van programmadeelnemers van eerder getrainde groepen en nieuwe groepen.

Projectuitvoering
In februari 2018 is het projectverantwoordingsrapport ontvangen. Hier volgen enige vermeldenswaardige zaken.
1. Het telen van watermeloen is een van de meest succesvolle activiteiten gebleken. Na training en uitdelen van zaden aan boeren in de Khitoda gemeenschap, zijn die succesvol aan de gang gegaan en zij hebben andere leden aangestoken om dat ook te doen. Tot nu toe zijn er bijna 100 boeren betrokken bij de watermeloenenteelt. Zij hebben in totaal 55 vrachtwagens met watermeloen geproduceerd tegen een prijs van 1200 á 1600 euro per vrachtwagen. De activiteit wint snel aan kracht en lijkt een cash crop van het gebied te worden. De watermeloenen worden verkocht aan Kenia en omdat Buswale dicht bij de grens ligt, zijn de transportkosten relatief laag.
2. Omdat de bananenteelt werd beïnvloed door de droogte, hebben de boeren in Kitodha veel moeite gedaan om water uit de beek of een waterput te halen en hun tuinen water te geven. Dit pakte voor de 5 boeren die dit deden goed uit. 3. 200 bananenuitlopers werden geleverd aan Buwagama Primary School, waardoor de school haar bananentuin kon uitbreiden. De planten worden goed verzorgd en doen het erg goed. Buwagama Primary School heeft zeer geprofiteerd van de bananenteelt; de directrice is heel blij dat leraren nu overdag op school kunnen eten, waardoor zij beter lesgeven. Voor komend jaar hoopt zij nu ook de kinderen te eten kunnen geven.
3. Training in het bewaren van de oogst. Van diverse kanten werd duidelijk gemaakt dat de leden veel bewaarverliezen leden, vooral bij de gewassen mais en cassave. Daarom werden ze getraind in het op een goede wijze oogsten, drogen en bewaren van hun gewassen. De training werd uitgevoerd in drie gemeenschappen van Buwagama, Kitodha en Panga. Daar zijn ze zijn nu in staat hun oogst geruime tijd zonder grote verliezen te bewaren.
Uitdagingen
Bovenstaande activiteiten werden geïmplementeerd te midden van de volgende uitdagingen.

1. Droogte lijkt bijna een jaarlijks terugkerend fenomeen geworden en heeft in 2017 opnieuw de groei van de gewassen zwaar belemmerd.
2. Vanwege de droogte waren de oogsten laag en werden sommige huishoudens getroffen door ernstige voedseltekorten.
3. Joseph Mangeni en Paul Bateeze spelen een hoofdrol in het soft development programma. Zij werden beiden getroffen door een langdurige ziekte, waardoor de implementatie van het soft development programma een flinke vertraging opliep.