Bidep

Het Bucapido Intergrated Development Plan (BIDEP)

In 2011 is de stichting een samenwerking aangegaan met Paul Bateeze, oud medewerker van Jiddeco, het ontwikkelingsbureau van het bisdom Jinja. Paul kwam met het voorstel het Sociale Hygiëne Project van BUCAPIDO met zijn kennis en inzet te ondersteunen. Paul is afkomstig uit Jinja en heeft veel ervaring op gebied van ontwikkelingswerk in zijn land. Verder is hij goed bekend met de situatie in en rond Buswale.
Paul heeft een proefproject van een half jaar opgezet. Dit proefproject liet goede resultaten zien dankzij een gedegen projectopzet, afgestemd op de omgeving. Ook de medewerking en de feedback van de bewoners in en uit de omgeving van Buswale waren positief.
Na deze proefperiode is het 5 jaren plan van start gegaan onder de naam BIDEP. Doel van dit 5 jaren plan is de leefomstandigheden te verbeteren van 400 huishoudens in de parochie Buswale, verdeeld over acht dorpen en twee eenvoudige scholen.
De BUCAPIDO leden worden getraind om cursussen te geven aan mannen/vrouwen in de diverse dorpjes die dan op hun beurt weer de mensen uit ‘hun’ directe omgeving kunnen instrueren. Deze getrapte opzet heeft in het proefproject zijn succes bewezen.
De doelen van het BIDEP plan zijn:
1: Het verkrijgen van een actieve medewerking van de mensen uit de dorpen bij de uitvoering van de geplande activiteiten.
2: Het verbeteren van de voedsel- en veeteeltproductie. Kweken van groente en aanplant en onderhoud van verschillende plantages zoals casava, bananen. Houden van kippen, geiten en koeien. Er wordt gewerkt met voorbeeldtuinen en er worden kuikentjes gekocht en uitgedeeld om het kippenproject op te starten.
3: Het verminderen van het hoge aantal ziektegevallen onder dorpsbewoners en bij de schoolkinderen. Door middel van persoonlijke- en gezinshygiëne, aandacht voor goede voeding. Voorlichting in familieplanning en preventie van ziekten als cholera, malaria en diarree maar ook onderwerpen als HIV, AIDS en TB.
4: Het versterken van het management- en organisatorische vermogen van de BUCAPIDO organisatie. Zoeken naar andere donoren, maar ook zoeken naar bronnen van inkomsten vanuit de gemeenschap zelf.
5: Aandacht voor onderlinge communicatie, leren luisteren naar elkaar, hoe om te gaan met verschillende meningen in huis en in de buurt.