Secondary school

Op de compound van Buswale parish staat naast de primary school óók de secondary school. Deze school is flink uitgebreid met ondersteuning van de stichting. Het gaat om 4 jarig vervolgonderwijs. Op deze school volgen kinderen vanaf 13 jaar uitsluitend theoretisch vervolgonderwijs. Na het examen kunnen beroepsonderwijs volgen in de stad. Het niveau van de school is bovengemiddeld. Op de secondary school wordt een schooluniform gedragen, in een volwassen outfit. Naast de stichting heeft de overheid ook bijgedragen aan de gebouwen en heeft zij computers geleverd om het onderwijs te moderniseren. Daarbij is door haar niet nagedacht over de stroomvoorziening. Om de computers te laten draaien wordt tot nu een aggregaat gebruikt, een dure oplossing. De gebouwen die door de overheid zijn neergezet zijn van mindere kwaliteit. Aandacht wordt ook besteed aan voorlichting op gebied van gezondheid, met name hoe te voorkomen besmet te worden met o.a. HIV. De methoden die gebruikt worden zijn soms simpel, maar daardoor niet minder doeltreffend.