EK Voetbalpool 2024

EUROPEESKAMPIOENSCHAP VOETBAL 2024 Duitsland

(Voetbalpool Stichting Uganda Werkvoortzetting Pater K. Spil)

Waar staat de Stichting Uganda Werkvoortzetting Pater K. Spil voor?

De stichting is opgericht in 1989 naar aanleiding van het gewelddadige overlijden van Pater Kees Spil in oktober van het daar voorafgaande jaar. Pater Kees was tot zijn dood werkzaam in Buswale, een uitgebreide parochie in het bisdom Jinja, Uganda.

Het streven van de stichting is Buswale uit te laten groeien tot een voorbeeld van wat je kan bereiken als je de handen uit de mouwen steekt. Er zijn intussen mooie resultaten behaald, echter er is nog veel te doen.

Sinds haar oprichting leidt de stichting een actief bestaan. Zo is zij bijvoorbeeld betrokken bij diverse acties en organiseert zij voetbalpools. Ook dit jaar is er weer een voetbalpool en wel naar aanleiding van het Europeeskampioenschap voetbal in Duitsland.

Speelschema en puntenverdeling

Gevraagd wordt te voorspellen welke landen na het spelen van de groepswedstrijden doorgaan naar de 2de ronde. Dit zijn de 1ste en 2de plaats van elke groep plus de 4 beste 3de plaatsen. Dit levert voor elk goed voorspeld land in de 2de ronde 2 punten op, in de kwartfinale 3 punten, in de halve finale 5 punten en in de finale 10 punten. De winnaar goed voorspeld tenslotte levert 20 punten op. In totaal zijn er dus maximaal (16 x 2) + (8 x 3) + (4 x 5) + (2 x 10) + (1 x 20) = 116 punten te verdienen.

Het aantal behaalde punten bepaalt je positie op de ranglijst. De bovenste 3 plaatsen geven recht op een 1ste, 2de of 3de prijs.

Inleggeld en prijzengeld 

Het inleggeld bedraagt Euro 12,50. De Stichting Uganda heeft een bankrekeningnummer bij de Rabobank te Midden-West-Friesland, het nummer is  NL45 RABO 0148 5151 69.

Van de ingelegde gelden is 50% bestemd voor de Stichting Uganda en 50% wordt als prijzengeld uitgekeerd. Indien meerdere personen, gezien hun puntentotaal, recht hebben op eenzelfde prijs, dan wordt die prijs gedeeld door dat aantal personen. Ongeacht het aantal prijswinnaars zal de verhouding tussen de 1ste, 2de en 3de prijs steeds gelijk zijn aan 5 : 3 : 2.

Voorwaarden voor deelname

Deelname is alleen mogelijk als vóór 14 juni 2024 zowel het ingevulde invulschema als de inleg door de stichting is ontvangen. Daarnaast is tot deze datum deelname ook mogelijk via Internet. De stichting heeft een eigen website, welke op het volgende adres is te bereiken:

www.stichtinguganda.nl

Het verdient sterk de voorkeur de pool via onze website in te vullen. Hiermee worden de deelnemers aan de 2de ronde automatisch op de juiste plek in het invulschema gezet.

Vergeet niet je betaalreferentie nummer te vermelden bij de betaling.

Berichtgeving

Nadat de inschrijving is gesloten, ontvang je een uitdraai van je opgave. Hierop zal tevens het aantal personen vermeld staan dat aan deze voetbalpool deelneemt. Ook krijg je bericht van de einduitslag.

Tussenstanden en einduitslag zullen op de website bekend worden gemaakt. Personen die een e-mailadres opgeven, zullen deze ook via e-mail ontvangen.

Kanshebbers op een prijs worden indien mogelijk telefonisch vóór de finale op de hoogte gesteld.