Uitbreiding Healing Center Services 2021

14 november 2022

Projectaanvrager            : Holistic Healing Centre, Fr. Bala
Projectnaam                    : Uitbreiding Healing Centre Services
Projectomvang               : 10.000 euro
Aanvraagmaand             : November 2021


Projectaanvrager
Fr. Pasala Balaswamy (Fr. Bala) hebben wij in Kiyunga leren kennen als een zeer gedreven man, die daar mooie dingen tot stand heeft gebracht. Hij is in november 2020 overgeplaatst van Kiyunga naar Katukuru en is daar, naast zijn werk als priester in de parochie Katukuru, ook aangesteld als directeur van het St. Claret’s Holistic Health Centre (HHC) in Katukuru, een op holistische visie geschoeid ziekenhuis.
Dit ziekenhuis werd tot november 2020 geleid door Fr. Mathew Mundackal. Na een inwerkperiode heeft Fr. Bala het initiatief genomen om het HHC om te vormen tot een normaal ziekenhuis, waar ook de holistische benadering van gezondheidsproblemen wordt toegepast.

Aanvraagprocedure
In 2021 kreeg Stichting Uganda een fantastisch aanbod. Wij zouden een donatie van 10.000 euro mogen ontvangen mits die besteed zou worden aan de verbetering van de medisch zorg in Katukuru.

Tegen zo’n aanbod zeg je natuurlijk geen nee. Wij hebben contact opgenomen met fr. Bala en die bleek al in kaart te hebben gebracht hoe de medische zorg in Katukuru kon worden verbeterd. Het ging om renovatie van het ziekenhuisgebouw, verbetering van de laboratorium- en onderzoeksfaciliteiten en de uitbreiding van het outreach-programma voor training van lokale mensen.
In feite min of meer een kopie van hoe hij dat ook in Kiyunga heeft gedaan, dus dat was gemakkelijk. Zijn projectaanvraag is gehonoreerd en eind 2021 is het geld overgemaakt.

Projectaanvraag
De aanvraag had als hoofdactiviteit de aankoop van een chemisch analyse apparaat waarmee bloedmonsters kunnen worden geanalyseerd en van een ultrasone scanmachine. Om deze apparatuur in gebruik te kunnen nemen moest het ziekenhuis eerst wel worden uitgebreid met een nieuwe aanbouw, waar patiënten zich melden, waar ze worden geadministreerd en waar ze een eerste onderzoek ondergaan. Een eerste hulppost eigenlijk, dag en nacht geopend.

Daarnaast wilde Fr. Bala een aantal andere zaken aanpakken, die ook belangrijk waren.

De aanvraag zag er als volgt uit:

  1. Hematology Analyzer Machine CBC
  2. Examination Bed
  3. Nebulizer Machine
  4. Ultra Sound Scan Machine
  5. Medical camps and Training of the Local People on health issues
  6. Renovation and extension
  7. Covid-19 Prevention (Sanitation and Masks)

Projectuitvoering
Er is begonnen met de uitbreiding van het ziekenhuis met de eerste hulppost en een opknapbeurt voor het bestaande ziekenhuis. Stuken en een verfje doen wonderen. Hierna kon de bestelde apparatuur worden geïnstalleerd en in gebruik genomen, op de Ultra Sound Scanner na. Deze bleek namelijk een lange levertijd te hebben en was nog niet beschikbaar.

Intussen was er extra geld beschikbaar gekomen, waarmee het ziekenhuis nogmaals kon worden uitgebreid en wel met een 4-kamergebouw. Toen deze uitbreiding klaar was, kon de intussen gearriveerde scanner alsnog worden geïnstalleerd en in gebruik genomen.

De aankoop van de hematology analyzer machine, voor bloedonderzoek, viel 1129 euro hoger uit dan de begrote 3450 euro, dat was een flinke tegenvaller. Daarentegen was de ultra sound machine 586 euro goedkoper dan de begrote 4512 euro. Aan de eerste hulppost en renovatie werd 1336 euro besteed (128 euro minder dan begroot).

De onderdelen 2. (examination bed) en 3. (nebulizer machine) zijn niet aangeschaft en het onderdeel 5. (medical camps and  training etc.) kon vanwege coronabeperkingen slechts zeer beperkt worden uitgevoerd. Het begrote bedrag bij onderdeel 7 (covid-19 preventie) hoefde niet te worden gespendeerd, de middelen werden door de overheid verstrekt.

Al met al bleef er een kleine 900 euro over, waarvoor nog extra spullen zijn aangekocht. Het gaat hier o.a. om wat kleinere instrumenten als microscoop, een centrifuge en tandartsgereedschap.

Het Claret’s Holistic Health Centre in Katukuru  speelt een prominente rol bij het uitvoeren van verschillende gezondheidsprogramma’s. De afgelopen periode is ingezet op betere infrastructuurfaciliteiten en apparatuur, meer personeel en betere behandelmogelijkheden.

Trainingsprogramma’s, spreekuren en voorlichtingsprogramma’s helpen veel mensen diep in de dorpen om bewust te worden van ziektes, preventie- en behandelingsmethoden. De bloedbank speelt een belangrijke rol, vooral in het leven van kleine kinderen, die regelmatig door malaria worden getroffen en bloedarmoede hebben.

Het ziekenhuis heeft een grote impact op de levens van de mensen in en rond Katukuru en dan vooral voor de arme en kansarme patiënten.