VTI project, 2015

12 december 2016
Projectaanvrager      :  VTI, fr. Sebastiaan
Projectnaam              :  VTI 2016
Projectomvang         :  6.631 euro
Aanvraagmaand       :  December 2015

Informatie projectaanvrager
Fr. Sebastiaan is, naast hoofd van de parochie Kiyunga, ook directeur van de VTI in Kiyunga. VTI staat voor Vocational Training Institute, een middelbare technische school. Deze is in 2006 opgericht door fr. Joy Mampillikunnel, een Indische priester van de Claration Missionaries in Uganda. Fr. Joy is nu werkzaam in een ander deel van Uganda.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
In december 2015 hebben wij een projectaanvraag ontvangen voor o.a. de volgende zaken:
1. Buying 10 tailoring machines for the students
2. Opening a new course : Electricals –Wiring of the class room and necessary works
3. Tools for workshops & practical purposes for the use of students especially for Plumbing, Carpentry and Tailoring departments.4. Construction of Kitchen with 2 small rooms

Projectuitvoering
In december 2016 is het projectverantwoordingsrapport ontvangen. Niet alle activiteiten zijn conform de projectaanvraag uitgevoerd. De belangrijkste afwijking is dat er maar 2 naaimachines zijn gekocht. Het uitgespaarde geld is besteed aan een aankoop die niet in de projectaanvraag stond namelijk:
5. Reference books for the Instructors and Students
Begin 2016 heeft het ministerie van onderwijs nieuwe eisen gesteld aan de opleidingsplannen van de technische scholen. Om daaraan te voldoen waren er voor alle afdelingen nieuwe boeken nodig.
Een belangrijk onderdeel van de projectaanvraag betrof de bouw van een nieuwe keuken voor de VTI. De VTI-studenten hebben dit onder leiding van hun leraren zelf voor elkaar gemaakt, waardoor flink op de kosten kon worden bespaard. Het aan de keuken bestede bedrag was 1.915 euro.
In 2016 is er een nieuwe afdeling geopend namelijk elektra. Wij vinden dit, gezien de toenemende aandacht voor zonne-energie, een goede ontwikkeling. Hiermee was 1.236 euro gemoeid.