VTI project, 2023

9 februari 2024  (verantwoordingsdatum)

Projectaanvrager            : VTI, Fr. Amos
Projectnaam                   :
VTI Maintenance 2023, Diverse onderhoudswerkzaamheden
Projectomvang              :
5.000 euro
Aanvraagmaand             :
April 2023 

Projectaanvrager
Fr. Amos Moses Onyait, de directeur van de VTI in Kiyunga. VTI staat voor Vocational Training Institute, een middelbare technische school. Naast deze functie geeft hij een dag per week les op het opleidingsinstituut van de Clarations Missionaries in Jinja. Daarnaast maakt hij ook deel uit van het managementteam van de Claratians, dat zetelt in Nairobi, Kenya. Hij moet daarvoor regelmatig naar  Nairobi reizen en vandaar af en toe naar Tanzania.

Projectaanvraag
In januari 2023 hebben Nico en Margriet de VTI bezocht en daar uitgebreid kennis gemaakt met Fr. Amos en aankomend priester Derrick. Met hen zijn ze langs alle gebouwen van de VTI gegaan.

Daar zagen ze met eigen ogen dat er nog het nodige te doen was. Dit was ook wel bekend, immers het project VTI 2021 Renovations was niet volgens planning verlopen en had de nodig open einden achter gelaten:

De renovatie van het oude lerarenhuis is niet af. Zo ontbreken nog de goten en is het gebouw niet geschilderd.

Hetzelfde geldt voor de elektrawerkplaats en het klaslokaal. Ook hier ontbreken de goten en beide gebouwen zijn slechts gedeeltelijk (klaslokaal) of niet (elektrawerkplaats) geschilderd.

Ze spraken af dat Fr. Amos een projectvoorstel in zou dienen om deze zaken alsnog te realiseren.

Projectuitvoering
Zoals hierboven is weergegeven is Fr. Amos een druk bezet man. Als je dan zelf bij de projectuitvoering aanwezig wilt zijn krijg je een lange projectdoorlooptijd. Wij waren daar niet blij mee, maar nu is het project dan toch af. Het is verder goed verlopen, binnen budget gebleven en alle doelen zijn gehaald.

Werk aan het oude lerarenhuis

Het gebouw is voorzien van goten waarna het is geschilderd. Hier volgen enige opvallende zaken uit het rapport.
De 2 watertanks waren begroot op 380 euro per stuk, maar kostten 200 euro elk. Nadat de prijs in 2022 fors was opgelopen was hij nu weer terug naar een meer normaal niveau. Dat was een flinke meevaller.
Er is meer verf gebruikt dan begroot door onverwachte regenbuien tijdens het schilderen, waardoor delen opnieuw moesten worden gedaan. Daarnaast maakte het nieuw geschilderde gebouw, dat het ernaast gelegen gebouw er niet goed uit zag. Daarop is besloten die ook mee te schilderen in de nieuwe kleur. Door deze oorzaken ging de post schilderen omhoog van 354 euro naar 524 euro.
Er zijn stenen voor de fundering van de watertanks gekocht van een nieuwe leverancier. Deze bleek niet betrouwbaar, zijn stenen waren niet van goede kwaliteit. Hierdoor moesten er nieuwe komen. De schade van 10 euro was gelukkig beperkt😉

In de verantwoording is een post belasting van 98 euro opgenomen. Dit is in al de jaren dat Stichting Uganda actief is de eerste keer dat wij dit zien. De verklaring is dat bij elke aankoop vanaf 1 miljoen UGX (ongeveer 250 euro) er belasting verschuldigd is. Alle aan te kopen materialen zijn uit besparingsoverwegingen zoveel mogelijk gezamenlijk aangekocht, waardoor de grens van 1 miljoen UGX werd overschreden.

Werk aan de diverse overige gebouwen

Diverse overige gebouwen van de VTI, waaronder de elektrawerkplaats en een klaslokaal zijn voorzien van goten, waarna ze zijn geschilderd. Hier volgen enige opvallende zaken uit het rapport.
Door een andere ontwerp van het gotensysteem hoefde maar 1 watertank te worden aangeschaft en geïnstalleerd. Bovendien was die nog bijna de helft goedkoper dan gedacht, waardoor op deze post 559 euro kon worden bespaard.Ook hier is meer verf gebruikt dan begroot door onverwachte regenbuien tijdens het verven, waardoor delen opnieuw moesten worden gedaan. Bovendien zagen, vergeleken met de nieuw geverfde gebouwen, de ernaast gelegen diverse werkplaatsen er niet goed uit. Daarop is besloten die ook mee te verven in de nieuwe kleur. Door deze oorzaken ging de begrote post verf hier omhoog van 140 euro naar 475 euro.

Tijdens de projectuitvoering is besloten roestige oude metalen goten te vervangen door nieuwe plastic exemplaren waardoor de post aanbrengen goten omhoog ging van 557 naar 1024 euro.

Niet meegenomen in de begroting van dit onderdeel was de verschuldigde belasting van 131 euro.

Samenvatting

                   Acties                                  Budget (euro)           Realisatie (euro)  

a. Werk aan het oude lerarenhuis                   2065                                2190
b. Werk aan diverse overige gebouwen          2940                                2698


Total                                                               5005                                 4888

Balans                                                                                                      117