VTI project, 2017

6 oktober 2018

Projectaanvrager     : VTI, fr. Joy
Projectnaam            :  VTI 2017-2018   Huis voor leraren
Projectomvang        12.000 euro
Aanvraagmaand      :  Juli 2017

Projectaanvrager
Fr. Joy Mampillikunnel is, naast hoofd van de parochie Kiyunga, ook directeur van de in 2006 opgerichte VTI in Kiyunga. VTI staat voor Vocational Training Institute, een middelbare technische school.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
In juli 2017 hebben wij een projectaanvraag ontvangen voor o.a. de volgende zaken:
1. Staff house construction (lerarenhuis)
2. Sponsorship of poor children
3. Purchase of materials for practical
4. Advertisement
5. Construction of sanitation facility for the staff house

Projectuitvoering
In oktober 2018 is het projectverantwoordingsrapport ontvangen. Niet alle activiteiten zijn conform de projectaanvraag uitgevoerd. De belangrijkste afwijking is dat activiteit 1 ruim 1.300 euro minder heeft gekost dan begroot en het budget van activiteit 3 met 300 is overschreden. Verder is de volgende extra activiteit uitgevoerd:
6. Purchase of 3 computers and a printer
De uitvoering van activiteit 1 verdient een bijzondere vermelding. Het werk werd gedaan door de afdeling bouwen / houtbewerking van de school plus een aantal werknemers van buitenaf. Op de kosten van dit project kon behoorlijk worden bezuinigd, omdat het benodigde constructiehout voor het huis afkomstig was uit het in 2002 door fr. Joy zelf aangeplante bos . Hoe mooi is dat!
Begin 2016 heeft het ministerie van onderwijs nieuwe eisen gesteld aan de opleidingsplannen van de technische scholen. Een belangrijke vernieuwing was dat leerlingen van de bouwafdeling het softwareprogramma Autocad moesten kunnen gebruiken. Dit is een ontwerpprogramma voor de bouw en stelt zware eisen aan de computer hardware. De aanwezige computers voldeden hier niet aan en daarom zijn er 3 nieuwe computers gekocht plus nog een kantoorprinter. Het hiermee gemoeide budget bedroeg 1.417 euro.
Het lerarenhuis was in februari 2018 nog niet geheel af, het moest o.a. nog worden geschilderd. Maar de leraren waren er al in getrokken, dus kon het toch feestelijk worden geopend door Nico en Margriet tijdens hun bezoek aan Kiyunga in die maand.