VTI project, 2016

1 augustus 2017

Projectaanvrager      : VTI, fr. Sebastiaan
Projectnaam              : VTI 2017
Projectomvang         :  7.000 euro
Aanvraagmaand       : December 2016

Projectaanvrager
Fr. Sebastiaan is door zijn orde per 1 april 2017 overgeplaatst naar Katukuru, een dorp nabij de grote stad Mbarara in het zuiden van Uganda. Fr. Sebastiaan was, naast hoofd van de parochie Kiyunga, ook directeur van de VTI in Kiyunga. VTI staat voor Vocational Training Institute, een middelbare technische school.
Zijn positie als hoofd van de parochie en directeur  van de VTI is per die datum overgenomen door fr. Joy Mampillikunnel, een Indische priester van de Claration Missionaries in Uganda. Fr. Joy is een zeer goede bekende van ons. Hij heeft namelijk de VTI in 2006 opgericht, maar was tot voor kort werkzaam in Katukuru, de parochie dus waar fr. Sebastiaan naar toe is gegaan. Fr. Joy is nu  dus terug op zijn oude stek en daar zijn wij als stichtingsbestuur zeer blij mee.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
In december 2016 hebben wij een projectaanvraag ontvangen voor o.a.  de volgende zaken:

  1. The purchase of computers and a printer
  2. Installing thunder arrester (bliksemafleider)
  3. School fee for few poor students
  4. Advertisement of the school
  5. Purchase of books
  6. Purchase of items for the practical of the students
  7. Installation of smokeless

Projectuitvoering
In juli 2017 is reeds het projectverantwoordingsrapport ontvangen. Niet alle activiteiten zijn conform de projectaanvraag uitgevoerd. De belangrijkste afwijking is dat de activiteiten 2 en 7 niet zijn uitgevoerd en het budget voor activiteit 1 is teruggebracht van 2.484 naar 850 euro.
Het aldus bespaarde geld is uitgegeven aan activiteit 6, die van 658 naar 1.320 euro is gegaan en aan de volgende extra activiteiten:

  1. Food items purchased for the students
  2. Fabrication of 10 beds to the boys dormitory

Toelichting
Vanwege het uitblijven van regen in de periode juli 2016 – maart 2017 was het voedsel schaars en de prijs ervan hoog. De droogte was voor veel gezinnen rampzalig, omdat ze geen oogst hadden om te verkopen. Schoolgeld voor hun kinderen konden ze maar zeer ten dele betalen. De schoolinkomsten vielen dus tegen en de uitgaven waren hoger dan voorzien. Na een noodkreet van fr. Joy hebben wij besloten dat hij het projectenbudget anders mocht besteden. En dat hij een extra projectaanvraag mocht doen voor de periode 2017- 2018.