VTI project, 2018

31 oktober 2019

Projectaanvrager    :  VTI, fr. Joy
Projectnaam           VTI,  2018-2019  Diverse renovaties
Projectomvang       :  10.000 euro
Aanvraagmaand     :  Oktober 2018

Projectaanvrager
Fr. Joy Mampillikunnel is, naast hoofd van de parochie Kiyunga, ook directeur van de in 2006 opgerichte VTI in Kiyunga. VTI staat voor Vocational Training Institute, een middelbare technische school.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
In oktober 2018 hebben wij een projectaanvraag ontvangen voor o.a. de volgende zaken:
1. Renovation of the class rooms, office ,staff room, workshops redoing the floor, painting, repairing roof, repairing windows etc.
2. Purchase and installation of water tank for girls dormitory
3. Assistance towards the school fees of 5 children
4. Advertisement ( Radio, visiting schools and Brochure)
5. Assistance towards the program of food production from the garden( purchasing tools, seeds, fertilizers, wages for garden workers)
6. Partial assistance towards the holiday salary of teachers
7. Assistance towards the purchase of items for the practical training of the students especially for the final Examination of 2018 and 2019

Projectuitvoering
In oktober 2019 is het projectverantwoordingsrapport ontvangen. Van activiteit 1 is het onderdeel ‘repareren van het dak van de werkplaats van de afdeling bouw’ nog niet uitgevoerd. De werkplaats krijgt een nieuw dak en zo’n ingrijpende reparatie kan niet worden uitgevoerd gedurende het schooljaar, als de werkplaats in gebruik is. De renovatie is nu gepland voor de komende vakantieperiode, die in Uganda loopt van begin december tot eind januari. Het ervoor benodigde budget staat nog keurig op de balans, het gaat vast goed komen.
Aan activiteit 4 is 200 euro minder uitgegeven en de overige activiteiten zijn conform budget uitgevoerd.

Toelichting
Omdat het aantal studenten van de afdelingen bouw, loodgieten en elektra dit jaar een flinke toename liet zien, heeft de school extra geld moeten uitgegeven om materialen en gereedschap te kopen voor hun praktijkopdracht. Elke afdeling moet een praktijkopdracht uitvoeren onder begeleiding van hun leraren. De uitvoering ervan wordt gecontroleerd door ambtenaren van de examencommissie van de overheid.
Om de voedselkosten van de school te verlagen is dit jaar veel aandacht besteed aan activiteit 5 voedselproductie. In het eerste groeiseizoen van 2019 is weinig regen gevallen en viel de oogst tegen. In het tweede groeiseizoen is veel regen gevallen en er is goede hoop op een mooie opbrengst. Het begrote budget is aangewend voor zaden en agrarisch personeel. De geplante gewassen zijn maïs, bonen, cassave, zoete aardappelen, sojabonen en wat groenten.
De studenten werken eenmaal per week op het land.
Het loon van de VTI-leraren en andere personeelsleden is laag vergeleken met sommige door de overheid ondersteunde instellingen. Het personeel vraagt om de zoveel tijd om loonsverhoging, waar de school maar zeer matig aan kan voldoen.
In de maanden mei, augustus en december is de school 3 weken dicht en in de maand januari 4 weken. Er zijn dus totaal 13 weken vakantie. Gedurende vakanties ontvangt het personeel geen salaris. Maar om het voor hen aantrekkelijker te maken ook na vakanties weer bij de school aan het werk te gaan, ontvangen ze per persoon een klein bedrag. Daar is eigenlijk geen geld voor, maar met behulp van de stichting kan de school ze dat toch geven.