VTI project, 2019

28 november 2020

Projectaanvrager           : VTI, fr. Joy
Projectnaam                    :
VTI 2019-2020, Bouw werkplaats voor de afdeling elektra
Projectomvang               :
10.000 euro
Aanvraagmaand            :
Oktober 2019

Projectaanvrager
Fr. Joy Mampillikunnel is, naast hoofd van de parochie Kiyunga, ook directeur van de in 2006 opgerichte VTI in Kiyunga. VTI staat voor Vocational Training Institute, een middelbare technische school.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
In oktober 2019 hebben wij een projectaanvraag ontvangen met als hoofdactiviteit de bouw van een werkplaats voor de afdeling elektra. Deze in 2016 opgerichte afdeling had tot nu toe nog geen eigen praktijkruimte. Daarnaast wilde fr. Joy een aantal andere zaken realiseren, die ook belangrijk waren. De aanvraag zag er als volgt uit:

  1. Construction of new workshop/store for electrical department
  2. Renovation of the old workshops, painting of dormitories.( work remaining of last year)
  3. Purchase and installation of water tank for boys dormitory
  4. Assistance towards the school fees of 4 students
  5. Advertisement ( radio, visiting schools and making brochure)
  6. Solar installation in class rooms, dormitories and staff rooms
  7. New tailoring machines
  8. 3 computers and photocopier
  9. Lawn mover
  10. Assistance towards the purchase of items for the practical training of the students especially for the final examination of 2019 and 2020

Projectuitvoering
Niet alle in de projectaanvraag genoemde 10 zaken konden worden gerealiseerd, dat wisten we op voorhand. Daarvoor was het toegekende budget van 10.000 euro ontoereikend. Uit de ontvangen projectverantwoording blijkt dat de activiteiten 3 en 6 t/m 10 niet zijn uitgevoerd. Deze worden doorgeschoven naar 2021.

Activiteit 1, de bouw van de elektrawerkplaats is 1.961 euro duurder uitgevallen dan de begrote 6.250 euro. Dit  forse verschil komt doordat vanwege aangescherpte eisen van het ministerie van onderwijs de werkplaats ook als examenhal ingezet moet kunnen worden en daardoor groter is uitgevallen dan gepland. Bovendien zijn er drie af te sluiten ruimtes toegevoegd om de gereedschappen van de verschillende afdelingen veilig op te bergen.

De activiteiten 2, 4 en 5 daarentegen vielen  771 euro goedkoper uit.

Toelichting
Zoals we allemaal weten, is het jaar 2020 een heel bijzonder jaar. In verband met de coronapandemie zijn de scholen voor het grootste deel van het jaar gesloten geweest. Zo is de VTI half maart gesloten en op 1 november weer open gegaan. En dan alleen nog maar voor de eindexamenkandidaten. Voor hen is het schooljaar verlengd tot 1 april 2021. De eindexamens worden dan in maart 2021 afgenomen.

Dit was natuurlijk heel lastig voor iedereen, maar het gaf de VTI wel de gelegenheid de bouwwerkzaamheden over een grotere periode uit te voeren. Het werk is in december 2019 gestart en de ruwbouw van de werkplaats was eind februari 2020 klaar, net voor het begin van het schooljaar. De ramen en de deuren zijn in juni geplaatst en de elektrische installatie is in november uitgevoerd.

Heel mooi om te zien is dat de studenten onder leiding van hun leraren flink hebben meegewerkt. Zo hebben de studenten van de afdelingen bouw en houtbewerking  de ruwbouw verzorgd in het kader van hun praktijkopdracht. Normaal zouden ze hun verplichte praktijkopdracht in het bedrijfsleven uitvoeren, maar nu dus op school onder leiding van hun leraren. De studenten verdienden zo hun eigen schoolgeld en de school is goedkoper uit. En de elektrische installatie is, in het kader van hun opleiding en onder leiding van hun leraren, aangelegd door leerlingen van de afdeling elektra.