VTI project, 2021

17 augustus 2022

Projectaanvrager            : VTI, fr. Amos
Projectnaam                    :
VTI 2021 Renovations
Projectomvang               :
4.500 euro
Aanvraagmaand             :
Juli 2021      

Projectaanvrager
Fr. Amos Moses Onyait, de directeur van de VTI in Kiyunga. VTI staat voor Vocational Training Institute, een middelbare technische school. Fr. Amos is de opvolger van fr. Joy Mampillikunnel, die per november 2020 is benoemd tot hoofd van de Clarations in Oost-Afrika.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
In juli 2021 hebben wij een projectaanvraag ontvangen met als hoofdactiviteit de renovatie van de oude lerarenbehuizing én de bepleistering van een klaslokaal, de slaapzaal voor meisjes en de elektrawerkplaats.
Door een groeiend aantal VTI leraren zijn door de jaren heen steeds meer lerarenonderkomens nodig. In 2017 is daarom een compleet nieuw lerarenhuis opgetrokken, vlakbij het oude lerarenhuis dat ook in gebruik bleef. Het oude huis was echter niet goed onderhouden en had een flinke  opknapbeurt nodig.
Verder zijn er in het recente verleden 3 gebouwen gerealiseerd, die alle nog niet helemaal af waren. De goten ontbraken en de muren waren niet bepleisterd en geschilderd. Het gaat hier om de elektrawerkplaats, een nieuw leslokaal en de slaapzaal voor meisjes.

De aanvraag zag er als volgt uit:

  1. Renovatie van de oude lerarenbehuizing (huis met lerarenkamers)
  2. Stuken en schilderen van de elektrawerkplaats, een klaslokaal en de meidenslaapzaal
  3. Ontbrekende goten aanbrengen
  4. Aanschaf materialen voor de praktijklessen

Projectuitvoering
Niet alle in de projectaanvraag genoemde 4 zaken konden worden gerealiseerd, dat wisten we op voorhand. Daarvoor was het toegekende budget van 4.500 euro ontoereikend. Uit de ontvangen projectverantwoording blijkt dat de activiteiten 1 en 2 maar ten dele zijn uitgevoerd en dat de activiteit 3 helemaal niet is gedaan.

De renovatie van het oude lerarenhuis is niet af. Zo ontbreken nog de goten en is het gebouw niet geschilderd.
Hetzelfde geldt voor de elektrawerkplaats en het klaslokaal. Ook hier ontbreken de goten en beide gebouwen zijn slechts gedeeltelijk (klaslokaal) of niet (elektrawerkplaats) geschilderd.
De meidenslaapzaal is slechts gedeeltelijk gestuukt en geschilderd.

De realisatie van activiteit 4, de aanschaf van materialen voor de praktijklessen, heeft het gevraagde bedrag fors overschreden. Er is 700 euro in het projectvoorstel opgenomen, maar het is 1469 euro geworden. Een technische school heeft veel materiaal nodig voor de praktijklessen en fr. Amos heeft hier bijna 1/3 van het totale projectbedrag aan besteed. Met fr. Amos is besproken dat dit eigenlijk niet de bedoeling is. De stichting wil investeren in infrastructuur en niet jaarlijks opdraaien voor grote exploitatietekorten. Een beperkte bijdrage voor de aanschaf van materialen kan, maar dit grote bedrag is toch echt teveel.

Na uitvoering van bovengenoemde activiteiten resteert een saldo van 705 euro dat op een volgend project zal worden ingezet.

Toelichting
Na het coronajaar 2020 is ook het jaar 2021 moeizaam verlopen. Reden waren de lockdowns aan het begin van het jaar en de grote toeloop van studenten. Zo stonden er voor het laatste semester 151 studenten ingeschreven, waren er 7 operationele afdelingen, 18 leraren/begeleiders en 4 niet onderwijzend personeel. Dit alles heeft veel organisatiekracht en improvisatievermogen van de school gevraagd, waardoor er niet altijd oog was voor een tijdige en juiste uitvoering van het renovatieproject.