Ondersteuning ziekenhuis 2020

14 november 2020

Projectaanvrager            : HHC, fr. Bala
Projectnaam                    :
HHC, Ondersteuning ziekenhuis
Projectomvang               :
5.000 euro
Aanvraagmaand             :
December 2019 

Projectaanvrager
Fr. Pasala Balaswamy (fr. Bala) is in november 2017, naast zijn werk als priester in de parochie Kiyunga, ook aangesteld als directeur van het St. Claret’s Holistic Health Centre (HHC) in Kiyunga. HHC staat voor Holistic Health Centre, een op holistische visie geschoeid ziekenhuis.
Dit ziekenhuis is in 2003 opgericht door fr. Mathew Mundackal, een zeer goede bekende van ons. Bij aantreden van fr. Bala in 2017 was het HHC in slechte staat. Fr. Bala heeft het initiatief genomen om het om te vormen tot een normaal ziekenhuis, waar ook de holistische benadering van gezondheidsproblemen wordt toegepast.

Aanvraagprocedure
Vanaf de oprichting was de Stichting Uganda betrokken bij het HHC, hetgeen in het verleden geresulteerd heeft in meerdere gesponsorde projecten. Na verloop van tijd is de aandacht van de stichting echter verschoven naar de scholen in Kiyunga. Het laatste door de stichting gesponsorde HHC project dateert alweer uit 2007.
De gevolgde aanvraagprocedure is gelijk aan die waarmee bij de scholen in Kiyunga wordt gewerkt. Het HHC dient een projectaanvraag in met daarin opgenomen de voorgenomen acties en het bijbehorende budget. De Stichting Uganda beoordeelt de aanvraag, past die eventueel aan en maakt het goedgekeurde budget over. Na afloop ontvangt zij dan een verantwoordingsrapport plus foto’s van de gerealiseerde zaken.

Projectaanvraag
In december 2019 hebben wij een projectaanvraag ontvangen met als hoofdactiviteit de aankoop van een chemisch analyse apparaat waarmee bloedmonsters kunnen worden geanalyseerd. Daarnaast wilde fr. Bala een aantal andere zaken aanpakken, die ook belangrijk waren. De aanvraag zag er als volgt uit:

  1. Chemistry machine.
  2. Solar panels and batteries
  3. Hospital Bed Screens & Drip Stands, Centrifuge, Maternity Examination table, Light Wheel Chair and Medical Trolley
  4. Training of the Local People (seminars and conferences)
  5. Outreach programs (spreekuren en voorlichting in de dorpen)
  6. Renovation and Reconstruction

Projectuitvoering
Het belangrijkste onderdeel namelijk de aankoop van een chemisch analyse apparaat is gerealiseerd. Hiermee was 2.500 euro gemoeid inclusief een voorraad chemicaliën (reagentia) om ermee te kunnen werken. De reagentia waren niet begroot, waardoor dit onderdeel 376 euro hoger is uitgekomen.

Onderdeel 3 viel 324 euro goedkoper uit, er is scherp ingekocht. Door de coronapandemie konden de activiteiten 4 en 5 niet doorgaan. De ziekenhuismedewerkers mochten de dorpen niet in om voorlichting en training aan grote groepen te geven. Met onderdeel 6 was 392 euro gemoeid.
Aan extra activiteiten is 1.294 euro uitgegeven. Het voornaamste extra onderdeel betrof de post medicijnen voor een bedrag van 1.056 euro. Onderdeel 2 tenslotte kon niet gerealiseerd worden. Door de hiervoor vermelde verschuivingen in de projectuitvoering was het geld op.

Toelichting
Zoals we allemaal weten, is het jaar 2020 een heel bijzonder jaar. Door de coronapandemie is de economisch situatie van de mensen drastisch verslechterd. De overheid beloofde verstrekking van voedsel en medicijnen, maar het is bij lange na niet genoeg, veel mensen hebben niets gekregen.
De verslechterende economische situatie heeft er op zijn beurt voor gezorgd dat de gezondheid van de mensen achteruit is gegaan. Er kwamen meer mensen naar het ziekenhuis, de medicijnvoorraad was niet toereikend.

De positie van het St. Claret’s Holistic Health Centre in de regio
St. Claret’s Holistic Health Centre speelt een prominente rol bij het uitvoeren van verschillende gezondheidsprogramma’s na de doorstart in juni 2018. De afgelopen periode is ingezet op betere infrastructuurfaciliteiten en apparatuur, meer personeel en een grotere beschikbaarheid van medicijnen.

Door een beter aanbod van beschikbare gezondheidsdiensten, gaan de mensen van Kiyunga nu minder naar verre oorden voor hun behandeling. Omdat er echo’s kunnen worden gemaakt,  krijgt het ziekenhuis veel doorverwijzingen van naburige gezondheidsinstellingen voor zwangerschapstesten en bijbehorende complicaties.

Trainingsprogramma’s, spreekuren en voorlichtingsprogramma’s helpen veel mensen diep in de dorpen om bewust te worden van ziektes, preventie- en behandelingsmethoden. De bloedbank speelt een belangrijke rol, vooral in het leven van kleine kinderen, die regelmatig door malaria worden getroffen en bloedarmoede hebben.
Het ziekenhuis heeft een grote impact op de levens van de mensen in en rond Kiyunga en dan vooral voor de arme en kansarme patiënten.