Lady’s SS, 2013

17 maart 2014

Projectaanvrager            : Lady’s SS, sr. Prima
Projectnaam                    : Lady’s SS 2013, Bouw nieuwe slaapzaal
Projectomvang               : 8.000 euro
Aanvraagmaand             : Februari 2013


Projectaanvrager
De Lady’s Secondary School (Lady’s SS) is een middelbare school voor meisjes in Kiyunga, die vanaf 2003 door de stichting Uganda wordt ondersteund. Vanaf 2004 is de leiding in handen van sr. Prima.

Projectaanvraag
In februari 2013 hebben wij een projectaanvraag ontvangen voor de bouw van een nieuwe slaapzaal. De in 2007 gebouwde slaapzaal heeft een capaciteit van 100 bedden en dat was tot nu toe voldoende. In het in februari gestarte nieuwe schooljaar echter hebben zich reeds 130 studenten voor de slaapzaal ingeschreven en sr. Prima verwacht dat er nog wel 30 bij zullen komen. De nood is hoog, een 2de slaapzaal met een capaciteit van tenminste 100 bedden erbij is dringend gewenst.

Projectplanning
Omdat met de bouw van een nieuwe slaapzaal veel geld is gemoeid was planning in fasen nodig. In fase 1 stonden alleen de bouw van muren, vloeren, ramen, deuren en het dak gepland en in fase 2  de overige werkzaamheden.

Opdeling in fases had alles te maken met de projectfinanciering. Naast Stichting Uganda had sr. Prima andere financiële bronnen in gedachten. Het totaal benodigde bedrag voor fase 1 was 23.151 euro. De wens was om zo snel mogelijk te starten, zodat de studenten nog voor een deel van het schooljaar 2013 gebruik van de slaapzaal konden maken.

Projectuitvoering
Stichting Uganda heeft de gevraagde 8.000 euro begin mei 2013 overgemaakt, maar een belangrijke Amerikaanse financiële bron de toegezegde 10.000 dollar pas in november. Eerst daarna kon de bouw beginnen, de startdatum is 8 december 2013 geworden.

In de projectaanvraag ging sr. Prima voor het schooljaar 2013 nog uit van 160 benodigde slaapplekken, maar het zijn er 176 geworden. De groei van het aantal benodigde slaapplaatsen was meer dan verwacht, als dat zo door ging zou de nieuwe slaapzaal weldra ook volledig in gebruik zijn. Gelukkig is de bouwlocatie zo gekozen dat er ruimte is voor maximaal 4 nieuwe slaapzalen, dus het nu al in aanbouw nemen van een 2e nieuwe slaapzaal was niet zo heel moeilijk. De eerste nieuwe van 35 x 9,5 m krijgt een capaciteit van 140  bedden en de 2e nieuwe van 25 x 9,5 m 120 bedden, waarmee het totaal aantal beschikbare slaapplaatsen op 100+140+120 is 360 uitkomt. Dit lijkt voorlopig ruim voldoende.

De bouw van de 2 nieuwe slaapzalen is nu ruim 3 maanden bezig. De muren van beide slaapzalen zijn opgetrokken tot dak hoogte, de vloeren zijn opgehoogd. Om kosten te besparen is dit laatste gedaan met materiaal van de schoolakkers. Dat zullen heel wat kruiwagentjes geweest zijn.

Totaal was er 17.938 euro beschikbaar voor fase 1. Tot dusverre is er 14.389 euro besteed, zodat er nog 3.550 euro in kas zit.

Toelichting
Sinds enige jaren willen de meeste ouders dat hun kinderen intern de school verblijven, dus van de slaapzaal gebruik maken. Dit niet alleen omdat zij verwachten dat zij zo beter en met meer discipline zullen studeren, maar ook om problemen als vroege zwangerschap en ondervoeding te voorkomen. Daarnaast staat de school goed aangeschreven, waardoor ook leerlingen van buiten Kiyunga zich aanmelden.

Omdat van de nieuwe slaapzaal in 2013 nog geen gebruik kon worden gemaakt, zijn er in de oude slaapzaal een extra 24 slaapplaatsen gemaakt en de overige 52 studenten hebben als tijdelijke oplossing een plek gekregen in 2 opslagruimten en een klaslokaal.