Lady’s SS, 2015

1 januari 2017

Projectaanvrager            : Lady’s SS, sr. Celine
Projectnaam                    :
Lady’s SS 2015, Installatie zonne-energie
Projectomvang               :
5.000 euro
Aanvraagmaand             :
Mei 2015

Projectaanvrager
De Lady’s Secondary School (Lady’s SS) is een middelbare school voor meisjes in Kiyunga, die vanaf 2003 door de stichting Uganda wordt ondersteund. Vanaf begin juni 2014 is de leiding in handen van sr. Celine als opvolgster van sr. Prima, die naar Tanzania is overgeplaatst.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
In mei 2015 hebben wij een projectaanvraag ontvangen voor de aanschaf en installatie van zonne-energie. Het ging hier om het installeren van 10 zonnepanelen op meerdere gebouwen van de school,  waaronder de nieuwe slaapzaal en een aantal klaslokalen. Een offerte voor aanschaf en installatie was bijgevoegd.

Projectuitvoering
Op 1 januari 2017 is het projectverantwoordingsrapport ontvangen. De projectuitvoering is voorbeeldig verlopen, alle zonnepanelen plus bijbehorende batterijen, converters, bekabeling en lampen zijn volgens plan geïnstalleerd.

Toelichting
Een van de grootste problemen in Uganda is het gebrek aan elektriciteit. Waterkracht is hier de meest gebruikte vorm van energie. Op sommige plaatsen, waaronder Kiyunga, is er beperkte levering van elektriciteit, die ook nog eens regelmatig uitvalt door overbelasting van het netwerk. Soms ook raken bij hevige regen en storm de elektrische leidingen beschadigd en kan het vele dagen duren om die gerepareerd te krijgen. Zonne-energiestroom is dan een mooi alternatief voor de levering van de instabiele netwerkstroom.