Lady’s SS, 2019

5 november 2019

Projectaanvrager     : Lady’s SS, sr. Maria
Projectnaam             : Lady’s SS,  2019  Keuken renovatie
Projectomvang        : 5.000 euro
Aanvraagmaand      : Januari 2019

Projectaanvrager
De Lady’s Secundairy School (Lady’s SS) is een middelbare school voor meisjes in Kiyunga, die al heel wat jaren door de stichting Uganda wordt ondersteund. Per 1 oktober 2018 is het toenmalige hoofd van de school sr. Celine door haar congregatie overgeplaatst naar Tanzania. Haar opvolgster is sr. Maria Samy, die tot dan toe werkzaam was in Tanzania.

Aanvraagprocedure
De standaard aanvraagprocedure is gevolgd.

Projectaanvraag
Na de hectische examenperiode in december 2018 kon sr. Maria zich begin 2019 richten op het werven van leerlingen voor het nieuwe schooljaar en op het onderhoud van de bestaande schoolgebouwen. Dit leidde in januari 2019 tot een aan ons gerichte projectaanvraag voor de renovatie van de keuken, die in erbarmelijke staat verkeerde.
Het project zou worden uitgevoerd door een externe aannemer. Dat leek ons niet logisch, zo met de VTI zo ongeveer naast de deur. Door samenwerking met de VTI zou flink op de kosten kunnen worden bespaard én voor de VTI zou dit een heel mooie praktijkopdracht zijn. Daarom hebben we sterk ingezet op samenwerking met de VTI, hetgeen na enig aandringen ook is gebeurd. De projectaanvraag is bijgesteld en de bijbehorende begroting naar beneden toe aangepast.

Projectuitvoering
In oktober 2019 is het projectverantwoordingsrapport ontvangen. De bouw van de nieuwe keuken is tot volle tevredenheid verlopen. Daarnaast zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de grote hal, lerarenonderkomens, klaslokalen en watertanks. De werkzaamheden hier varieerden van een compleet nieuwe vloer in een klaslokaal tot vloerreparatie van de overige klaslokalen. Verder zijn ramen, deuren en dakgoten nagezien en zijn 2 watertanks gerepareerd. Tenslotte zijn de toegangspoort, het laboratorium en het computerlokaal geschilderd.

Toelichting
Na haar aanstelling is Sr. Maria met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Het was wel even wennen voor haar. Van leerkracht op een gevestigde school in de stad naar directrice van een landelijke school in Kiyunga was voor haar een grote overgang. Daarbij kwam dat haar overplaatsing midden in het lopende schooljaar gebeurde, de examens in november 2018 stonden voor de deur.
Ze heeft zich er goed doorheen geslagen. Van de 131 leerlingen in 2018 hebben er 27 examen gedaan, waarvan er 25 een diploma hebben gehaald.