Lady’s SS, 2023-2

19 maart 2024

Projectaanvrager            : Lady’s SS, Sr. Ajitha
Projectnaam                    :
Lady’s SS 2023, Aanbrengen goten en watertanks
Projectomvang               :
4.000 euro
Aanvraagmaand             :
April 2023

Projectaanvrager
De Lady’s Secundairy School (Lady’s SS) is een middelbare school voor meisjes in Kiyunga, die al heel wat jaren door de stichting Uganda wordt ondersteund. Na het vertrek uit Kiyunga van sr. Velankanni in het voorjaar van het 2021 heeft de school ruim 1,5 jaar zonder zusters gezeten. Deze periode eindigde in december 2022 met de overkomst uit India van de zusters Ajitha, Sany en Rosemary. Sr. Ajitha is het hoofd van hun kleine gemeenschap en sr. Sany is de nieuwe directrice van de school.

Projectaanvraag
In januari 2023 hebben Nico en Margriet de Lady’s SS bezocht en daar uitgebreid met de zusters kennis gemaakt. De uitdagingen voor de zusters waren groot. De vorige zusters zijn begin 2021 vertrokken. Vanaf dan was de dagelijkse leiding in handen van een tijdelijke kracht onder de verantwoordelijkheid van fr. Amos. Het was een moeilijke tijd, de ene coronamaatregel volgde de andere op.

Met fr. Amos en sr. Sany zijn ze langs alle gebouwen gegaan. Hier viel het nodige aan achterstallig onderhoud te doen. Ze spraken af dat sr. Sany de belangrijkste zaken op papier zou zetten en als projectvoorstel bij stichting Uganda zou indienen. Dit is gebeurd en resulteerde in 2 projectvoorstellen, elk ter waarde van 4.000 euro.

Het eerste voorstel betrof diverse onderhoudswerkzaamheden. De belangrijkste zaken waren de uitbreiding van de keuken met een voedselopslag, een brandhoutopslag en de reparatie van de schoorsteen. Daarnaast moest het hekwerk om de slaapzaal worden gerepareerd en was onderhoud noodzakelijk aan het sanitair gebouw dat zich op het terrein van de slaapzaal bevindt.

Het tweede voorstel betrof het aanbrengen van goten en watertanks bij diverse gebouwen van de Lady’s SS.

Projectuitvoering
In maart 2024 is het verantwoordingsrapport voor dit tweede projectvoorstel ontvangen. Het was de bedoeling dat het project uitsluitend  zou worden uitgevoerd door de studenten van de VTI afdeling loodgieten. Maar vanwege het kleine aantal leerlingen van die afdeling, die ook nog eens aan de slag moesten bij de VTI zelf, kwam het project in de vertraging. Daarom is uiteindelijk besloten om aanvullend externe vakmensen in te schakelen.

De materialen bleken bij aankoop flink goedkoper te zijn geworden dan vooraf begroot. Dit kwam enerzijds door lagere marktprijzen en anderzijds door bij de aankoop en transport van de materialen samen op te trekken samen met de VTI.  Daar werd immers ook aan het aanbrengen van goten en installatie van watertanks gewerkt! Zo kon het dat de drie 5.000 liter watertanks tezamen begroot waren op 1.139 euro en dat het er maar  637 zijn geworden. Ook de plastic goten waren aanzienlijk voordeliger.

Het project is gerealiseerd voor 3.397 euro, terwijl er 4.000 euro voor was uitgetrokken. Met een deel van het resterende geld kon een kleine extra watertank worden geïnstalleerd alsmede wasbakken in zowel het kantoorgebouw als de lerarenkamer. Beide wasbakken zijn aangesloten op een nieuw geplaatste watertank. Hier was nog 397 euro mee gemoeid, waardoor de totale projectkosten zijn hiermee uitgekomen op 3794 euro.