Lady’s SS, 2014

6 september 2017

Projectaanvrager            : Lady’s SS, sr. Prima
Projectnaam                    : Lady’s SS 2014, Voltooien bouw nieuwe slaapzalen
Projectomvang               : 10.000 euro
Aanvraagmaand             : Maart 2014


Projectaanvrager
De Lady’s Secondary School (Lady’s SS) is een middelbare school voor meisjes in Kiyunga, die vanaf 2003 door de stichting Uganda wordt ondersteund. Vanaf 2004 is de leiding in handen van sr. Prima.

Projectaanvraag
In december is de bouw van twee nieuwe slaapzalen aangevangen en die is nu 3 maanden bezig. Het nog resterende budget is onvoldoende om de slaapzalen af te bouwen.

Huidige projectstatus
De fundering en de muren van beide slaapzalen zijn klaar en de bodem is met een soort van puinkorrel opgehoogd. Echter het dak, de betonvloer, de ramen en deuren en de elektrisch installatie van beide slaapzalen ontbreken nog. Bovendien moet er nog een bad- en toiletvoorziening worden gebouwd. Het plan voorziet verder in het beveiligen van het terrein in de vorm van een afbakeningsmuur om het terrein en het plaatsen van een metalen toegangspoort.

Projectuitvoering
Sr. Prima is, na 10 jaar in Kiyunga te hebben gewerkt, begin juni 2014 naar Tanzania overgeplaatst. Haar opvolgster is sr. Celine en zij is sinds januari 2014 in Kiyunga aanwezig. De overdracht van de projectuitvoering van sr. Prima naar sr. Celine is zo zonder grote problemen gegaan.

Totaal was er ruim 15.309 euro beschikbaar, waarmee het project in full speed kon worden doorgezet. Half mei 2014 waren alle geplande activiteiten uitgevoerd, op het schilderwerk na. Dit is alsnog door sr. Celine begin juni opgepakt.

Toelichting
Sinds enige jaren willen de meeste ouders dat hun kinderen intern de school verblijven, dus van de slaapzaal gebruik maken. Dit niet alleen omdat zij verwachten dat zij zo beter en met meer discipline zullen studeren, maar ook om problemen als vroege zwangerschap en ondervoeding te voorkomen.