Lady’s SS, 2023-1

15 november 2023

Projectaanvrager            : Lady’s SS, Fr. Amos
Projectnaam                    :
Lady’s SS 2023, Diverse onderhoudswerkzaamheden
Projectomvang               : 4.000 euro
Aanvraagmaand             :
April 2023

Projectaanvrager
De Lady’s Secundairy School (Lady’s SS) is een middelbare school voor meisjes in Kiyunga, die al heel wat jaren door de stichting Uganda wordt ondersteund. Na het vertrek uit Kiyunga van sr. Velankanni in het voorjaar van het 2021 heeft de school ruim 1,5 jaar zonder zusters gezeten. Deze periode eindigde in december 2022 met de overkomst uit India van de zusters Ajitha, Sany en Rosemary. Sr. Ajitha is het hoofd van hun kleine gemeenschap en sr. Sany is de nieuwe directrice van de school.

Projectaanvraag
In januari 2023 hebben Nico en Margriet de Lady’s SS bezocht en daar uitgebreid met de zusters kennis gemaakt. De uitdagingen voor de zusters waren groot. De vorige zusters zijn begin 2021 vertrokken. Vanaf dan was de dagelijkse leiding in handen van een tijdelijke kracht onder de verantwoordelijkheid van fr. Amos. Het was een moeilijke tijd, de ene coronamaatregel volgde de andere op.

Met fr. Amos en sr. Sany zijn ze langs alle gebouwen gegaan. Hier viel het nodige aan achterstallig onderhoud te doen. Ze spraken af dat sr. Sany de belangrijkste zaken op papier zou zetten en als projectvoorstel bij stichting Uganda zou indienen.

In de praktijk kwam het er niet van, terwijl de nood toch hoog was. Daarop besloot fr. Amos het indienen van een projectvoorstel voor zijn rekening te nemen. Het zijn er twee geworden, elk ter waarde van 4.000 euro.

Het eerste voorstel betrof diverse onderhoudswerkzaamheden. De belangrijkste zaken waren de uitbreiding van de keuken met een voedselopslag, een brandhoutopslag en de reparatie van de schoorsteen. Daarnaast moest het hekwerk om de slaapzaal worden gerepareerd en was onderhoud noodzakelijk aan het sanitair gebouw dat zich op het terrein van de slaapzaal bevindt.

Het tweede voorstel betrof het aanbrengen van goten en watertanks bij diverse gebouwen van de Lady’s SS.

Projectuitvoering
In november 2023 is verantwoordingsrapport voor het eerste projectvoorstel ontvangen. Een flink bedrag ging naar het vervangen van het kapotte toegangshek van de meidenslaapzaal.  Een tegenvaller hierbij was de diefstal van een deel van het pas gerepareerde hekwerk, waardoor het opnieuw aangepakt moest worden. Er is sprake van een aanzienlijke begrotingsoverschrijding op deze post.

Wat ook flink geld kostte waren de werkzaamheden aan de keuken. Het betrof de uitbreiding van de keukenopslag, de uitbreiding van de brandhoutopslag en de reparatie van de keukenschoorsteen. Hier kon echter wel worden bespaard t.o.v. de begroting.
Daarnaast waren er nog enkele kleinere reparaties aan het laboratorium, de slaapzaal, het administratiegebouw en het kantoor van de bewaker. De hier bestede bedragen waren bij elkaar opgeteld minder dan begroot.

De transportkosten van materialen waren hoger, maar dit was een relatief klein bedrag. Al met al ben zijn wij zeer tevreden, er is uitstekend werk geleverd. Het overgemaakte geld is goed besteed.

Toelichting
De werkzaamheden aan de slaapzaal verdienen enige uitleg. Op het terrein van de slaapzaal staat ook een sanitair gebouw met toiletten, individuele washokjes en een grote gezamenlijke  wasruimte. De golfplaten deuren van de toiletten en washokjes zijn nagekeken en waar nodig vervangen. En de muren van de gezamenlijke wasruimte zijn opgehoogd, om inkijk van in bomen klimmende jongens tegen te gaan. De meiden kunnen nu weer onbespied poedelen. 😉