Nieuwsbrief oktober 2014

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de activiteiten in Uganda.

De nieuwsbrief  oktober 2014 gaat over de volgende onderwerpen:

  • Kiyunga. Statusupdate van de middelbare meisjesschool en de technische school in Kyunga. Onze steun wordt gevraagd voor het realiseren van een tweede slaapzaal voor de meidenschool.
  • Buswale. De Bucapido organisatie gaat het Soft Development Project aansturen.
  • Activiteiten van de stichting in 2013.

Rondschrijfbrief 2014 oktober