Wie was Pater Kees Spil

Kees Spil 1957

Kees Spil 1957

Kees is op 29 november 1943 te Zuidermeer geboren als oudste zoon van Arie Spil en Afra Ursem. Hij groeide op, samen met nog 5 broers en 2 zussen, in een liefdevolle en hardwerkende omgeving tussen vee en landbouw. Hij hield niet echt van het werken op het land en op de boerderij. Thuis speelde hij met zijn broers en zussen. Een spel wat graag gespeeld werd heette “pastoortje spelen“ dit gebeurde dan in de varkensstal, pepermuntjes dienden als hostie. Kees werd al op jonge leeftijd misdienaar en was dan ook veel op de pastorie te vinden. Vrijwel zeker dat mede door die omgeving, zijn roeping om priester te worden is ontstaan.

Wijding tot priester

Wijding tot priester

Na de 7e klas van de lagere school ging hij naar Mill-Hill in Hoorn.Vanaf dat moment kwam hij alleen nog maar in de vakanties thuis. Elke 14 dagen kwam de bode het “groene koffertje” met zijn vuile was uit Mill-Hill brengen. Het groene koffertje ging dan weer gevuld met schone kleren terug. Kees had veel heimwee naar huis en ook thuis werd hij erg gemist. Om dat gemis wat te verzachten werd er door zijn moeder lekkers gestopt tussen zijn kleren en briefjes door zijn zussen en broers. Als hij jarig was mochten alleen zijn ouders op bezoek komen. De studie was moeilijk en het was zijn doorzettingsvermogen dat hem deed slagen. Na 4 jaar studie in Hoorn ging Kees verder studeren in Tilburg. Na 4 jaar in Tilburg vervolgde hij zijn studie in Roosendaal, om uiteindelijk zijn studie af te ronden aan het St. Joseph college te Londen. In 1970 werd Kees daar tot diaken gewijd in de aanwezigheid van bijna de hele familie. Het werd een feestelijk familie bezoek daar in Londen. Een jaar later vond de wijding tot priester plaats in de R.K. kerk van de Zuidermeer. Wat waren ze trots zijn ouders, broers en zussen.  Het hele dorp liep uit en vierde de wijding mee. Menig krantenartikel werd eraan gewijd. In hetzelfde jaar vertrekt Kees naar zijn eerste missiepost in Uganda Wesunire. Kees komt daar te werken bij Karel v/d Horst. Hij moet wennen aan het klimaat en ook de lokale talen zijn moeilijk om te leren. De contacten met thuis zijn onregelmatig en spaarzaam. Soms een brief of een ingesproken bandje.

Pastorie in Buswale

Pastorie in Buswale

In 1977 wordt Kees benoemd tot parochiepastoor van het dorp Buswale, zijn eerste maar ook zijn laatste benoeming. In Buswale voelde Kees zich thuis. Zijn ervaring met vee en landbouw, opgedaan tijdens zijn jeugd, komt hem hier goed van pas. Als een echte zoon van zijn vader fokt hij koeien, varkens, kippen en geiten. Kweekt hij maïs, zoete aardappels, pinda’s, cassave en dodo op zijn land. De vanuit Nederland aangevoerde sla, bloemkool en koolzaad probeert hij daar ook uit.  Maar vooral ook gaat zijn aandacht in Buswale uit naar de gezondheidszorg, scholing en de jeugd. Hij bouwt scholen, organiseert voor de jeugd activiteiten, zet vrouwenpraatgroepen op en bouwt een kleine polikliniek voor de zieken in de omgeving. Belangrijke ontwikkelingen want Buswale ligt ver van de bewoonde wereld en is in regentijd nauwelijks te bereiken. Kees was geen prater maar een werker. Zijn kracht lag in de liefde voor de mensen en zijn geloof in God. Een hoogtepunt was het bezoek van zijn vader aan Buswale, ter gelegenheid van zijn 12,5-jarig jubileum als priester. Er werd een groot feest op Afrikaanse wijze gevierd met het hele dorp. Trots liet hij zijn vader alles over zijn werk zien.

Dorpsmeisje in Buswale

Dorpsmeisje in Buswale

Na 17 jaar in Uganda gewerkt te hebben is hij op 44 jarige leeftijd tijdens een roofoverval, thuis op zijn veranda, op gruwelijke wijze vermoord. Hij ligt begraven achter zijn kerk, dat was zijn wens. De moord op Kees was voor de familie zwaar te dragen. Maar groter waren de gevolgen voor de inwoners van Buswale. Wie kon zijn plaats nog vervangen. Kort voor zijn dood was Kees begonnen met het bouwen van een grote hal voor diverse activiteiten. Die hal is direct na zijn dood door vrienden afgebouwd en genoemd naar hem: “The Kees Spil Memorial Hall.”

Om zijn plannen die hij nog had en om zijn werk voort te kunnen zetten werd de ‘Stichting Uganda – Voortzetting werk van pater Kees Spil’ opgericht. Tot op heden wordt de parochie Buswale financieel door de stichting ondersteund.

Grafsteen van Pater Kees Spil - Zijn werk gaat door in zijn geest.

Grafsteen van Pater Kees Spil – Zijn werk gaat door in zijn geest.