Technische school in Corona tijd

Technische school Kiyunga in corona-tijd

Op ons verzoek heeft de nieuwe directeur fr. Amos een kort verslag gedaan hoe het de technische school in Kiyunga de afgelopen periode is vergaan.

Ontwikkeling van de school

De technische school is een grote hulp geweest voor een flink aantal jongeren. We doen het tot nu toe goed; het instituut is sinds de opening in 2009 gegroeid. Aan de initiële opleidingen timmerwerk, metaalbewerking, metselen en constructie zijn in de loop der tijd de opleidingen loodgieterswerk, elektrotechniek, kledingontwerp en -productie en haarverzorging toegevoegd. In de toekomst hopen we, met ondersteuning van de stichting Uganda, een afdeling motorenonderhoud op te zetten.

De effecten van de pandemie

In Uganda hadden we in maart 2020 het eerste geval van Covid-19. Het instituut draaide normaal tot op 20 maart 2020 alle onderwijsinstellingen gesloten werden vanwege de pandemie. We bleven gesloten tot 18 januari 2021, toen de scholen geleidelijk weer open gingen. Alleen eindexamenkandidaten mochten zich melden voor de voorbereiding op hun examen. Daarna is de school van 26 maart tot 12 april 2021 tijdelijk kort dichtgegaan.

Het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Onderwijs en Sport hadden in 2020 zeer strikte preventieve maatregelen afgekondigd tegen het Covid-19-virus. Een daarvan was dat er een gekwalificeerde arts in de buurt moest zijn, om de gezondheidstoestand van elke student en het personeel te monitoren. We waren veel geld kwijt aan kostbare gezondheidsmaatregelen, we konden geen enkel ziekteverschijnsel (vooral griep) veronachtzamen.

De kosten van het runnen van het instituut met een kleiner aantal studenten zijn erg hoog. De meeste studenten uit arme gezinnen kunnen, vanwege de financiële gevolgen van de lockdown, het gewone collegegeld niet eens betalen.

Desalniettemin hebben de kandidaten hun examen gedaan. Nu zijn we in afwachting van de resultaten. Ondertussen zijn ook de overige leerlingen naar school terug gekomen. Terwijl de situatie geleidelijk aan normaliseerde, sloeg het noodlot op 8 juni 2021 opnieuw toe.

Om de tweede golf van het coronavirus in te dammen, is een nieuwe lockdown afgekondigd. Dit heeft de agenda van het instituut ernstig ontregeld. We zijn nu heel benieuwd hoe de overheid de onderwijssector gaat reguleren. De leerlingen en medewerkers zitten momenteel thuis. Meldingen van infectie of overlijden van leerlingen of medewerkers hebben we tot dusverre niet gehad.

Het aantal studenten schommelt tussen de 80 en 109. Door de lockdown is de financiële situatie van gezinnen verslechterd en zit groei in studentenaantallen er voorlopig niet in.