Werkbezoek 2014

Buswale: het BIDEP project.

De leden van BUCAPIDO

Vlak voordat wij vertrokken vanuit Nederland kwam er een verheugende e-mail waarin stond geschreven dat de nieuwe BUCAPIDO (Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation) volgens de regels van de TOR( Terms of Reference) officieel waren benoemd. BUCAPIDO is een zelfstandige onafhankelijke Ugandese ontwikkelingsorganisatie in de parochie Buswale. Onze stichting werkt nauw met hen samen. De bestuursleden werken, net zoals wij, geheel op vrijwillige basis. Tijdens een bestuursvergadering hebben wij persoonlijk kennis met hen gemaakt. BUCAPIDO maakte een positieve indruk.
Het BIDEP project wordt uitgevoerd door BUCAPIDO Het doel van dit project is de leefomstandigheden van de mensen te verbeteren op het gebied van hygiëne, landbouw en veeteelt.
Het BIDEP project. De parochie Buswale is verdeeld in 12 regio’s. Op dit moment wordt er gewerkt in 6 regio’s. In elke regio kunnen mensen met elk hun eigen compound samen een groep vormen. Iedere groep heeft een naam, een voorzitter, een secretaris en een bankrekening en is officieel geregistreerd bij de overheid. (vergelijkbaar met de kamer van koophandel). Alle besluiten worden in overleg met de hele groep genomen. Op ons verzoek hebben we dezelfde projecten bezocht waar Colinda vorig jaar óók geweest is.

Panga Community.

Versla2

Joseph Mangeni, trainer, laat zien dat hier gewerkt is volgens het BIDEP project. Tussen de regels zaailingen zijn geulen aangelegd om het water op te vangen en te sturen.

De naam van deze groep is: Babiri Bandu, fishing community. Babiri Bandu betekent: two are company. Deze groep bestaat van oorsprong uit vissers. Zij hebben besloten om farmer te worden zodat zij meer bronnen van inkomsten hebben. Van de Panga Community hebben we drie compounds bezocht.
Het doel van de Panga Community is:
Iedere compound 200 bananenplanten.
Binnen 3 jaar per 5 compounds gezamenlijk 1 koe te hebben.
Gezamenlijk een voertuig te hebben om de oogst naar de markt te brengen.
De leden van deze groep zijn goed getraind.
De voorzitter besloot de bijeenkomst met de woorden: ‘We are coming from darkness into the light.’

Buchimo Community.

Versla3

Buchimo Community

Van de Buchimo community hebben we 3 compounds bezocht. Het waren drie christelijke groepen die zich samen gevormd hebben tot 1 groep. Ze moeten alleen nog één naam kiezen. De vooruitgang is in deze groep nog wat langzaam. Tijdens de bijeenkomst werd er gesproken over leiderschap, wat houdt dit in en hoe voer je dat uit. De groep had verwacht dat wij, leden van de stichting Uganda, een billy-goat (is een fok-bok) zouden schenken! Tijdens de bijeenkomst is dit onderwerp besproken: de stichting biedt trainingen aan via BUCAPIDO in plaats van ‘kant en klare bokken’. In die training leren de mensen hoe zij zelf, hun levensstandaard kunnen verhogen door als groep samen te werken én met behulp van de middelen uit hun directe omgeving. Bij deze bijeenkomst was ook een oudere man aanwezig. Hij is lid van een groep van 30 oudere mannen. Hij gaf aan dat zijn groep óók graag een training wil volgen en profiteren van het BIDEP project van BUCAPIDO.

Labiry Community.

Versla4

Mais staat verdroogd in het land.

De naam van de groep is: St. Mary Mahono Madidi. Hun voornaamste doel is het gevecht tegen armoede! In deze groep zijn al verschillende gezamenlijke projecten tot stand gekomen. Ze hebben samen geiten en varkens. Ook hebben ze een gezamenlijke tuin met bananenplanten en een plantage met dennenhout en casaveplanten. En ze sparen samen! Problemen waar ze nu mee te maken hadden waren: de droogte, water tekort (uit de waterpomp)en land tekort.(nu huren ze land) Tegen de regels van het BIDEP project in hadden ze alle varkens verkocht!

Christien.

Versla5

Christien voor haar goats shed.

Christien is een jonge weduwe met zeven jonge kinderen. Zij is lid van de Panga Community groep. Zij heeft de training, samen met de anderen leden van de Panga Community groep, goed opgevolgd! Haar compound was schoon, haar geiten werden verzorgd volgens de richtlijnen van het BIDEP project en zagen er daardoor welvarend en gezond uit. Ook haar tuin, volgens de adviezen van het BIDEP project aangelegd, gaf goede resultaten. Een buurman, die de training niet had gevolgd, vroeg zich af waarom de tuin van Christien méér resultaten gaf dan de zijne! Christien heeft hem toen de grond beginselen van het BIDEP project uitgelegd, én laten zien. Met de, door haar doorgegeven aanwijzingen, heeft deze buurman nu óók een veel betere oogst gekregen!

Labiry Community.

Versla6

Van plastic stoelen kan je niet eten!

Toen Colinda deze community vorig jaar bezocht was ze onder de indruk van de goede resultaten van het BIDEP project. Tijdens het bezoek van dit jaar viel de toegenomen armoede meteen op. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst bleek dat alle varkens door de groep waren verkocht. Van de opbrengst van deze varkens waren er twintig plastic stoelen gekocht! Door de trainers van BUCAPIDO, Paul en Joseph, werd in de bijeenkomst op een geduldige manier uitgelegd dat ze de grondbeginselen van het BIDEP project waren vergeten. Zorg altijd éérst voor je gezin, de gezondheid van je gezin is de basis. En tenslotte werd de vraag gesteld: “Kan je eten van plastic stoelen?” Deze eenvoudige vraag liet de community inzien dat zij zich hadden laten verblinden door bezit!

Verslag over St Claret VTI in Kiyunga, juli 2014

Algemeen: St Claret VTI is een privé school en dus niet betaald door de Ugandese overheid.  VTI staat voor Vocational Training Institute en is te vergelijken met een middelbare beroepsopleiding in Nederland.
Op deze school wordt op drie niveaus lesgegeven.

” Skills: een opleiding van 1 jaar waarin alleen basisvaardigheden worden aangeleerd.
” Junior Crafts: een opleiding van 3 jaar. Deze studenten komen na de basisschool direct op St Claret VTI.  Deze studenten krijgen ook Engels,wiskunde en andere theoretische basisvakken.

” Senior Crafts: een opleiding van 2 jaar.  Deze studenten komen  na 4 jaar voortgezet onderwijs op St Claret VTI.   In deze 2 jaar krijgen ze theorie- en praktijklessen in hun gekozen richting.

St Claret VTI is 5 jaar geleden opgericht en heeft op dit moment 5 afdelingen met 67 studenten en 9 docenten.
Hieronder een overzicht:
De loodgietersafdeling: 22 studenten en 2 docenten
De houtbewerkingsafdeling: 5 studenten en 1 docent
De kappersafdeling: 8 studenten en 1 docent
De bouwafdeling: 12 studenten en 2 docenten
De naaiafdeling: 20 studenten en 3 docenten

Positieve ontwikkelingen:

Zomer 2013 heb ik (Colinda) St Claret VTI voor het eerst bezocht en 3 weken besteed aan het kennismaken met de leerlingen, docenten en de leiding van de school. Nu een jaar later heb ik opnieuw de school bezocht en dat maakt het mogelijk om duidelijk te zien wat de vooruitgang en veranderingen zijn op St Claret VTI. Een belangrijke vooruitgang is het verkregen examennummer hierdoor kunnen de eerstejaars studenten voor het eerst hun examen doen op de school zelf. De tweedejaars gaan dit jaar nog naar een andere VTI in Kamuli. Volgend jaar kunnen alle studenten examen doen op St Claret VTI in Kiyunga. Dit is een enorme kostenbesparing. De studenten hoeven namelijk niet meer te verblijven op de andere VTI en een nieuw schooltenue aan te schaffen voor deze school. Er is dit schooljaar (een schooljaar start in februari en eindigt in december) een gedeeltelijke studiebeurs voor 20 studenten beschikbaar. Tot nu toe zijn er 10 studenten die een beurs krijgen voor de helft van het schoolgeld. De andere 10 studenten worden tijdens de examenperiode geselecteerd. Father Sebastian, de directeur en secretaris van St Claret VTI, heeft een goed en open contact met de teamleider, leerkrachten en studenten. Hij is bijna iedere dag aanwezig op St Claret VTI. Door zijn gedreven manier van het aansturen van de school samen met de teamleider was het dit jaar mogelijk om een teamvergadering in te plannen. Deze ontmoeting tussen de teamleider, de leerkrachten, Father Sebastian, Vronie en Colinda leverde veel informatie op over de wensen van de leerkrachten.
De kwaliteit van de lessen is omhoog gegaan, vooral door het aanstellen van nieuwe leerkrachten. Tijdens de praktijklessen van de houtbewerkingsafdeling worden nu bijvoorbeeld tafels en stoelen gemaakt. St. Claret VTI zorgt ook voor eigen inkomsten door bijvoorbeeld na de lessen ook activiteiten te ondernemen met de studenten van de loodgietersafdeling. De studenten hebben onder andere stapelbedden gemaakt en herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan andere gebouwen op het terrein van de priesters van St Claret. De bouwafdeling maakt bakstenen om te verkopen. Ook waren verschillende afdelingen betrokken bij de bouw van de slaapzaal van Our Lady’s Secondary School in Kiyunga. Deze activiteiten worden ook gezien als zinvolle praktijkervaring voor de studenten. Dit bezoek aan St Claret Kiyunga door Vronie en Colinda werd door de leiding, docenten en studenten enorm gewaardeerd. Zij ervaarden dit bezoek als erkenning en aanmoediging. Father Sebastian en teamleider Julius spraken beiden de gedachte uit dat ondanks de vele uitdagingen die zij dagelijks op hun pad tegenkomen de school zeker groei mogelijkheden heeft. Voor volgend schooljaar hopen zij een 100-tal studenten op school te mogen begeleiden.

Our Lady’s Secondary School in Kiyunga

De nieuwe slaapzaal (dormitory) van meisjesschool Our Lady’s Secondary School in Kiyunga is officieel geopend op 17 juli 2014 door Vronie, Colinda en Kees. Dit was voor iedereen een heel bijzonder moment. De dormitory is groot, met stenen vakken aan iedere zijkant om persoonlijke spullen op te kunnen bergen. Aan een kant van het dak, waar de zon opkomt, zijn licht doorlatende dakplaten geplaatst. Aan de zonkant is een overdekte veranda die zorgt voor schaduw. De dormitory is ruim ommuurd. Er zijn 20 latrines en ruime wasruimtes aanwezig. Binnen de ommuring staan bomen voor schaduw en nieuwe bomen of planten zullen worden geplant. Na deze officiële opening heeft de verhuizing plaats gevonden van de oude slaapzalen naar de nieuwe dormitory. Sister Celine heeft sinds juni 2014 de leiding van Our Lady’s Secondary School. Zij maakt een vriendelijke, open en betrokken indruk.