Werkbezoek 2023

Reis van Nico Vriend en zijn vrouw Margriet naar Kenya en Uganda in 2023

Op 17 februari 2023 zijn we met de KLM naar Nairobi in Kenya gevlogen om een maand later vanaf de luchthave Entebbe in Uganda ook weer met de KLM naar huis te vliegen. Het was een prachtige reis, waarover ik hierna een beknopt verslag zal geven.

Het doel van de reis was om de plaatsen waarin de stichting Uganda projecten financieel ondersteunt te bezoeken. En als we dan toch in dit deel van de wereld zijn, willen we behalve deze plaatsen ook nog wel wat meer van het land zien. Daarover later meer, maar nu eerst over de werkbezoeken aan Kiyunga en  Buswale.

Diaken Derrick, fr John, fr Amos en Nico
Kiyunga,
In Kiyunga hebben we kennis gemaakt met de fathers Ambrose, Amos en John en de diaken Derrick. Fr. Ambrose is de parish priest en verantwoordelijk voor de Lady’s SS meidenschool, fr. Amos de directeur van de VTI (Vocational Training Institute) én het opleidingscentrum voor catechisten en fr. John runt het ziekenhuis. Deze personen hebben wij voordien nog nooit ontmoet, maar de ontvangst was hartelijk. De zes dagen dat we in Kiyunga verbleven hebben we ons zeer welkom gevoeld.

 

Kiyunga VTI
Met fr. Amos en diaken Derrick hebben we de technische school bezocht. De leerlingen waren met vakantie, dat was jammer. Zo hebben we echter wel ongestoord alle gebouwen kunnen bekijken. Met name het in het recente verleden gebouwde klaslokaal en de elektrawerkplaats, en de meidenslaapzaal en leerlarenbehuizing hadden onze aandacht. In 2022 heeft fr. Amos daarvoor nog een verbeterproject  VTI project, 2021 – 2022  uitgevoerd. Niet alle doelen in dat project zijn gehaald, fr. Amos gaat een projectvoorstel indienen om dat alsnog voor elkaar te krijgen. 

Kiyunga Lady’s SS
De volgende dag met fr. Amos door naar de Lady’s SS. Daar hebben we de Indische zusters Ajitha, Sany en Rosemary ontmoet. De zusters zijn in december 2022 overgekomen uit India en zijn alle drie bij de Lady’s SS aan de slag gegaan. Sr. Ajitha is het hoofd van hun kleine gemeenschap en sr. Sany is de nieuwe directeur van de Lady’ SS. De uitdagingen zijn hier groot. De vorige zusters zijn begin 2021 vertrokken. Vanaf dan was de dagelijkse leiding in handen van een tijdelijke kracht onder de verantwoordelijkheid van fr. Ambrose. Het was een moeilijke tijd, de ene coronamaatregel volgde de andere op.

De zusters waren bezig zich in te werken. Hoe het de afgelopen twee jaar is gegaan kon sr. Sany nog niet precies vertellen. Wel wist zij dat afgelopen december alle 25 eindexamenkandidaten geslaagd waren, waarvan sommigen met zeer goede cijfers. Kijk, dat horen we natuurlijk graag.

Nico met sr. Rosemary, Ajitha en Sany

 

 

Met fr. Amos en de sr. Sany zijn we langs alle gebouwen gegaan. Hier valt nog het nodige aan achterstallig onderhoud te doen. We hebben afgesproken dat sr. Sany de belangrijkste zaken op papier zet  en als projectvoorstel bij stichting Uganda zal indienen.

Kiyunga Healt centre

Met fr. John hebben we het ziekenhuis bezocht. Het zag er allemaal zeer verzorgd uit. Het project  Ondersteuning ziekenhuis 2020  heeft hier mooie resultaten opgeleverd.

Buswale
In de parochie Buswale heeft de stichting Uganda de afgelopen drie jaar twee renovatieprojecten en een boekenproject financieel ondersteund. De vijf dagen hier waren genoeg om alles te bekijken en door te spreken.

Met onze contactpersoon Joseph Mangeni van de  Parochieraad Bucapido  zijn we op zaterdag langs de opgeknapte lagere school in Buswale Centre gegaan. De renovatie is werkelijk prachtig uitgepakt, zie de projecten Renovatie Primary School 2019  en  Renovatie Primary School 2022  Jammer was wel dat maar een beperkt aantal leerlingen aanwezig was, het was immers een vrije dag!

De school heeft ook schoolmaterialen ontvangen uit het schoolboekenproject  Bussoms 2021 Dat kwam bijzonder goed uit, omdat in 2022 een nieuw curriculum van kracht is geworden, waardoor  het oude lesmateriaal moest worden aangepast. De schoolleiding was zeer blij met de ontvangen lesmaterialen. In de afsluitende vergadering met de schoolleiding, leraren en een aantal Bucapido-leden zijn er danktoespraken gehouden en is een wensenlijst overhandigd, waarna een gezamenlijke lunch werd genuttigd. Er was ruim, de borden konden vol ????

Twee dagen later zijn we op bezoek gegaan bij de twee andere lagere scholen die van Bussoms 2021 hebben geprofiteerd. Het bezoek voltrok zich in grote lijnen op gelijke wijze als in Buswale centre, met dit verschil dat de klaslokalen nu, maandag, wel vol waren. Zeer vol eigenlijk, soms wel meer dan 100 per lokaal. Je vraagt je af of er nog goed geleerd kan worden met zoveel leerlingen in de klas.

Korte reisbeschrijving

In Nairobi hebben we fr. Joy opgezocht. Sinds zijn aanstelling tot hoofd van de Claratians in Oost-Afrika is dit zijn standplaats. Samen met Joran, een neef  van Margriet, hebben we vanuit Nairobi het natuurpark Masai Mara Natural Reserve bezocht. Het bezoek aan de Mara River op de grens van Kenya – Uganda had voor ons iets magisch.

 

 

Na een verblijf van een week in Kenya zijn we per auto voor een werkbezoek van 6 dagen naar Kiyunga gegaan. Daarna door voor een kort eerste verblijf bij onze vriendin Theresa en haar dochter Barbara in Jinja.

 

Vanuit Jinja een 5 daagse trip met de auto gemaakt. Via de regio Karamodja kwamen we bij het natuurpark Kidepo Valley National Park, aan de grens met Zuid-Sudan. De oversteek van de in dit jaargetijde droog gevallen Kidepo River was een zeer bijzondere ervaring. De trip eindigde waar hij begonnen was namelijk bij Theresa in Jinja.

Na weer een paar dagen bij Theresa zijn we voor een werkbezoek van 5 dagen naar Buswale gegaan. Hier kregen we gezelschap van neef Joran, die intussen ook in Uganda was gearriveerd. Samen met hem hebben wij in Buswale 2 scholen bezocht die geprofiteerd hebben van het Bussoms 2021 boekenproject.

Terug in Jinja weer voor een paar dagen bij Theresa. Het was de bedoeling dat we hierna nog door zouden gaan voor een werkbezoek aan Katukuru in het Zuidwesten van Uganda, maar een sterfgeval in de familie maakte dat we onze reis voortijdig moesten afbreken. Zo kwam er een slecht einde aan een verder prachtige reis.